Öppettider

Skolans fritids har öppet kl. 06:00 till kl. 18:00. Skolan startar 08:00.

De elever som har omsorgsbehov mellan kl. 06:00 - 07:30 får detta på morgonfritids i allaktivitetshallen. För de elever som kommer mellan 07:30 - 08:00 är det utevistelse som gäller. Stängning sker på avdelning Svampstubben mellan kl. 17:00 - 18:00.