Östlyckeskolans resultat

Här visas resultatet från Skolinspektionens undersökning 2018 gällande 14 olika områden kopplade till skolan. Klicka på bilden till höger så ser du att Östlyckeskolan (vit stapel) får de bästa värdena på alla områden jämfört både med Alingsås övriga kommunala högstadieskolor och övriga kommunala skolor i landet.