Öppettider

Öppet tider:

Fritidshemmet Västergården
6:00-17:30 (samarbete med förskolan)
De faktiska öppettiderna kan revideras inom intervallet 6:00-18:30, om behov finns för något barn. Detta sker i dialog mellan vårdnadshavare och fritidshemmet.