Äpple i hand
Äpple i hand

Skolans Val- Hälsa

 

I Åk 8 har vi ämnet Hälsa, som är skolans val. Kursen, som är en lektion á 60 minuter i veckan, kallas "VÄXA". 

Syfte: Att stärka elevens självkänsla - växa och bli medveten

Innehåll:

- Sex och samlevnad
- Drogkunskap
- Må bra

Arbetsformer: värderingsövningar, forumspel, samtal
och diskussioner, samarbetsövningar

I övriga årskurser genomför vi lektioner om hälsa i olika former i arbetslagen.

Från höstterminen 2016 kommer vi att ha ett extra pulspass i veckan för samtliga klasser.