Ordningsregler

 

 

 

 

 

Ordningsregler för Långareds skola

  • Vi uppträder alltid med hänsyn och respekt till våra medmänniskor och använder ett vårdat språk.

  • Vi respekterar och är rädda om gemensamma utrymmen och utrustning samt övrig miljö.

  • Vi lyssnar på och följer tillsägelser från alla vuxna på enheten

  • När vi leker utomhus är vi inom skolans område

  • Vi äter inte godis under vår fritidstid

  • Mobiltelefoner har vi i våra väskor/ryggsäckar under vår fritidstid.

  • Vi arbetar utifrån mottot: Alla får vara med!