Föräldraråd

Föräldrarådet består av en eller två representanter från varje klass (alternativt årskurs). Representanterna väljs vid första föräldramötet på höstterminen och vanligast är att man väljs för det kommande läsåret. Representanter från föräldrarådet deltar sedan vid föräldrasamrådets möten, vilka skolledningen ansvarar för.
Som föräldrarådsrepresentant har man följande uppgifter:

  • Att samla in förslag och synpunkter från barn och föräldrar i klassen för diskussion i föräldrarådet
  • Att fungera som en länk mellan skolans ledning och föräldrar och barn i klassen

Är man nyvald representant ska man skicka sitt namn, vilken klass man är representant för samt den e-mailadress man vill bli kontaktad via, till föräldrarådets e-mail; foraldraradet [dot] noltorp [at] gmail [dot] com. Detta för att kunna ta del av möteskallelser och eventuell annan information från föräldrarådet.
Föräldrarådets möten hålls vanligtvis två veckor innan föräldrasamrådets möten, klockan 18.30-20.00 i personalrummet på Noltorpsskolan. Om avvikelse från mötesschemat skulle ske, kommer sammankallande att kontakta föräldrarådets medlemmar via e-mail.
Om du har något du skulle vilja diskutera med skolans ledning kan du kontakta föräldrarådet. Denna kontakt kan ske på flera sätt; antingen genom att prata med din egen klassrepresentant eller annan föräldrarådsrepresentant alternativt e-maila din synpunkt eller fråga till föräldrarådets e-mail; foraldraradet [dot] noltorp [at] gmail [dot] com. Det går också bra att lägga en lapp med sin fråga/synpunkt i föräldrarådets brevlåda som finns direkt till höger innanför dörrarna till huvudentrén till skolan.

Hälsningar Föräldrarådet