böcker

Noltorpsskolans bibliotek

På Noltorpsskolans skolbibliotek kan eleverna låna böcker till läsning. Alla elever på Noltorpsskolan har ett eget lånekort. Lånet registreras i datorn vid lån och när eleven lämnar tillbaka boken avregistreras den.

Via länken nedanför kan eleverna söka efter böcker i skolbiblioteket och se vilka böcker som finns i biblioteket och om den finns inne för tillfället.

För att skolbilioteket ska tillgodose alla på olika sätt vill vi gärna ha in förslag på titlar som kan köpas in. Det finns möjlighet att lämna förslag till lärarna  på skolan. 

Här hittar du skolans bibliotek