Höstterminens trivselledare!

Trivselledare på rasten

På Kullingsbergsskolan har vi engagerade trivselledare som är ute på rasterna. 

Trivselprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering i grundskolan. Vi används av fler än 1000 skolor. Trivselprogrammet når i dag ut till över 300 000 barn och ungdomar, 30 000 lärare och utbildar årligen 50 000 elever till trivselledare.

  • Trivselprogrammet är en metod för skolor att få ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna i grundskolan.

  • Trivselprogrammet är en del av ett förebyggande arbete på skolan för att komma tillrätta med konflikter, kränkningar och mobbning. 

  • Trivselprogrammet involverar och engagerar i hög grad eleverna i detta arbete.

  • Programmet integreras enkelt i skolans ordinarie verksamhet och ger skolan fler verktyg för att skapa en aktiv, inkluderande och trygg miljö för eleverna.

  • Trivselledarelever från åk 3-9 på skolan planerar och organiserar strukturerade aktiviteter och lekar på rasterna för ökad aktivitet och trygghet för alla elever på skolan inklusive elever från åk F-2.

  • Som Trivselskola är man med och tar del av Trivselprogrammets samlade erfarenhet som utvecklats under 6 årstid tillsammans med över 1000 skolor i Norden.