Foto: Linda Alm

Om Ingaredsskolan

Välkommen till Ingaredsskolan

Skolan ligger vid Sävelångens strand med natur och härlig miljö inpå knutarna. Här går drygt 200 elever från förskoleklass till och med skolår 6. Skolan har två klasser vissa årskullar medans andra årskullar finns det en klass beroende på antal elever. Skolan kommer att växa något de närmaste åren eftersom det har fötts fler barn i upptagningsområdet de senaste fem åren.

Grundläggande för all verksamhet på skolan är att eleverna får utveckla sina kunskaper och färdigheter efter egna förutsättningar och behov. Vi strävar efter att skapa en obruten kunskapskedja för alla barn, genom ett nära samarbete mellan olika verksamheter. Stor vikt läggs vid att utveckla goda relationer bland eleverna och mellan elever och personal.

Ett av våra mål på Ingaredsskolan är att ge våra elever kulturupplevelser av olika slag, ett uttryck för detta engagemang är skolans långa samarbete med en systerskola i Gambia