Historia

Byggnadshistoria

Förskolan vid Hemsjö Kyrka

Byggnaden är en av de mest om- och tillbyggda offentliga husen i Hemsjö. 1877 stod småskolan färdig och den kunde tas i bruk för undervisning av de minsta barnen, man skilde då på småskolan och storskolan. Huset inrymde lärosal, kapprum och bostad om ett rum och kök för lärarinnan. Rika Eden var lärare här mellan 1855-1925. Hon älskade sina småttingar och gick helt upp i skolarbetet och var inte sjuk en enda dag under alla 40 åren. (enl. C J Kärrman minnesanteckningar)

I början av 1900-talet tillbyggdes huset med kommunalrummet. Här hölls sockenstämmor samt andra möten och sammankomster. Så småningom inrymdes också sockenbiblioteket här.

 

I slutet av1920-talet delades storskolan upp. Klass 5-6 stannade kvar i stora skolhuset och klass 3-4 undervisades i kommunalrummet.

Lärare i klass 3-4 var fram till 1938 Edla Söderström och i småskolan också till 1938 var Alda Sjögren från Ödenäs. Hon härstammade från Skattegården, född Bengtsson, och var en mycket skicklig  och omtyckt lärare.

I januari 1939 invigdes den nya kyrkskolan och alla skolklasser fick rum där. Den gamla småskolan fick användas för föreningslivet och kommunalrummet för stämmor och liknande. Huset fick förfalla.

 

I slutet av 1940-talet rustades det upp och omdisponerades och blev Hemsjö kommunalhus. Det användes till mötes- och sammanträdeslokal. Vid denna tid var föreningslivet  livligt bland ungdomarna i Hemsjö.

 

I mitten av 1950-talet byggdes huset till med en vinkel mot norra gaveln. En större samlingssal med scen inreddes. Kommunbiblioteket fick särskild lokal.

 

På 1960-talet omdisponerades huset till kommunalkontor. Även skolan hade ett tag återigen lokaler i huset för undervisning.

 

1974 gick Hemsjö upp i Alingsås kommun. Kommunalkontoret lades ner och huset användes som samlingssal för Hemsjö församling och föreningar av olika slag. Så småningom byggdes huset om för daghem och förskoleverksamhet.(Villekulla)