Om Hemsjö kyrkskola

Hemsjö kyrkskola är en skola på landsbygden, vackert belägen på en höjd ca 12 km söder om Alingsås. Skolan består av flera byggnader som ligger nära varandra, invid kyrkan. Skolan är byggd 1938, i nuläget renoveras skolan och en nybyggd del är uppbyggd där även förskolan är en del, så lokalerna är en blandning av gammalt och nytt. Hemsjö har den lilla enhetens alla fördelar med snabba, korta beslutsvägar och tryggheten som bl a innebär att alla barn och all personal känner varandra väl.

 

Mål och arbetssätt

Vår målsättning är att alla skall lära känna varandra – såväl elever som personal och därigenom känna en trygghet överallt och med alla på skolan. Vi använder oss medvetet av varierande arbetsformer i skolan och på fritids: ute,inne, dator, böcker, bygga, rita, skissa, enskilt, liten grupp, stor grupp, åldersblandat ibland, homogent ibland.

Planeringarna ska alltid utgå från och följa barnens förförståelse. Personalen tar också tillvara barnens frågor och spinner vidare på dem. Vi vill ge eleverna en utmaning / problem som känns relevant för dem och att det gärna ska finnas en mottagare.

Eleverna ges chans att påverka planeringen inför ett nytt arbetsområde. Vilka arbetsformer vi ska använda och hur de ska visa sitt kunnande. Eleverna ska ges kontinuerlig feedback under arbetets gång och efter avslutat arbete. Det kan vara av läraren eller av kamrat.

Arbetet i skolan och på fritids ska stimulera barnens fantasi, skapande och ge en inre drivkraft och motivation.

På fritids tar vi vara på barnens idéer både i stunden och på våra gemensamma samlingar. Vi stödjer barnen att omsätta sina ideér till handling genom att ta fram material och utmana deras tankar.

I den "fria leken" på fritids ser vi att lusten finns. Vi uppmuntrar till egna lekar och försöker få dem att komma vidare i leken. Vi ser till att tid ges för den "fria leken