Skolbarn

Grundskola och fritidshem

Vi vill möta ditt barn med nyfikenhet, tillit och respekt. Vi tror på relationens betydelse för lärandet och vet att om ditt barn ska lära på bästa sätt, då behöver det känna sig tryggt.

Barn vill om de kan

Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för att alla elever ska känna att de kan. Då kommer lusten att lära!

Grundskolan omfattar förskoleklass och nioårig grundskola. Skolbarnsomsorgen och fritidshem finns integrerat på nästan alla skolor. Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år.

Den tioåriga grundskolan omfattar alla barn och ungdomar mellan sex och sexton år och innebär skolplikt, samt rätt till undervisning. I kommunen finns 17 kommunala skolor och tre friskolor.

OBS! Tänk på att nötförbud råder i alla förskolor och grundskolor i Alingsås kommun även t.ex. vid utflykter.