Bild på ett barn

Alingsås förskola 1-5 år

Vi vill möta ditt barn med nyfikenhet, tillit och respekt. Vi tror på relationens betydelse för lärandet och vet att om ditt barn ska utvecklas på bästa sätt, behövs omsorg och trygghet. Vårt uppdrag är att alla barn ska känna att de kan, då uppstår också lusten att lära.

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det skall vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolan i Alingsås erbjuder barnomsorg till barn mellan 1-5 år vars föräldrar arbetar eller studerar. Arbetslösa och föräldralediga har rätt till 15 timmar i veckan.

Förskolan har en egen läroplan som också är vägledande för familjedaghem och öppen förskola, för vilka det också finns särskilda allmänna råd.

OBS! Tänk på att nötförbud råder i alla förskolor och grundskolor i Alingsås kommun även t.ex. vid utflykter.

Frågor besvaras av barn- och ungdomskontoret:
0322 - 61 66 94, eller
0322 - 61 63 57
(Telefontid 8.30-12.00)