Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för ovanstående av barn, elev eller vuxen i verksamheten eller utanför, ska du göra en anmälan. Ta kontakt med en lärare, skolsköterska, skolkurator eller någon annan på skolan du har förtroende för. Nedan hittar du en amälan om kränkande behandling, som kan fyllas i och lämnas till personal på förskolan, skolan eller fritidshemmet.

Personalen i verksamheten är skyldiga att anmäla till förskolechef/rektor om de upptäcker/får kännedom om kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier.

Plan mot kränkande behandling

Varje förskola/skola/fritidshem har en likabehandlingsplan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Det är förskolechef/rektors ansvar att alla typer av mobbning aktivt motverkas.

Likabehandlingsplanen ska beskriva vad personalen ska göra om det händer något akut, men också beskriva det förebyggande arbetet och hur arbetet ska följas upp. Den ska även beskriva vem som ska göra vad. Alla barn och elever ska vara med i arbetet med att utforma planen. De äldre eleverna är med i arbetet att följa upp och utvärdera den.

Likabehandlingsplanen och kontaktuppgifter finner du på respektive förskolas och skolas hemsida.