Nattugglan - Dygnet runt 1-12 år

På Nattugglan lägger vi fokus på att skapa goda relationer. Relationer som präglas av trygghet tillit och respekt för varandra. Vi har tydliga rutiner vid alla slags olika aktiviteter under dag, kväll och natt. Det skapar trygghet för barnen om man vet vad som händer under de timmar de är på Nattugglan.

I leken och i samspelet hjälper vi barnen att agera på ett sätt som stödjer barnet i sin utveckling.Vi samtalar med dem om hur en bra kamrat är och förstärker goda handlingar som barnet gör. Vi förmedlar att alla känslor är okey att känna , men allting är inte okey att göra. Vi försöker även förmedla att barnet får tycka vad det vill men inte säga vad som helst. Alla måste vi visa hänsyn och respektera varandra även om vi är arga.

Barnens intresse utgör grunden för vårt arbete och genom att vara uppmärksamma på barnen anpassar vi inomhusmiljön så att den stimulerar barnens lek. Vi skapar rum som öppnar upp för olika slags aktiviteter och har material tillgängligt så att barnen själva kan se och välja vad de vill göra. Det gör barnen delaktiga.

På Nattugglan vill vi att barnens lärande sker under lekfulla och lustfyllda former. Vi strävar därför att väcka barnens intresse i olika aktiviteter . Vi presenterar varierande och för åldern / utveckling, anpassat material. Pedagogerna har ett förhållningssätt som bygger på nyfikenhet och lyhördhet inför barnen. Vi försöker även utgå från barnens egna styrkor. (Alla kan inte allting men alla kan någonting).

Vår mångkulturella verksamhet öppnar på ett naturligt sätt upp för ett språkligt arbete.