Taxibeställning

Fritidsbarn som har placering på barnomsorg på obekväm arbetstid har rätt till transport mellan sitt ordinarie fritids och kvälls/nattverksamheten om detta sker under föräldrars arbetstid. Rätten till taxi gäller endast direkt transport mellan fritids och kvälls/nattverksamheten. 

Nedanstående blankett ska fyllas i och lämnas till Nattugglans personal senast 1 vecka före behovet av taxiresa.