Barnomsorg på obekväm arbetstid

Alingsås förskolor och fritidshem erbjuder barnomsorg vardagar 6.00-18.30. Om du har behov av barnomsorg på tider utöver detta så har Alingsås kommun en sådan verksamhet på Östlyckans förskola. Förskolebarn (1-5 år) har hela sin placering där, medan fritidsbarn (6-12 år) är på sitt ordinarie fritids under ordinarie öppettider och har sedan sin placering på Östlyckan.

För att söka denna verksamhet går du in på e-tjänsten och söker till Östlyckans förskola under Nolby område. Ange sedan "Barnomsorg på obekväm arbetstid" i fältet för övriga upplysningar. Det är viktigt att ni skriver detta så att vi kan skilja på ansökningar till obekväm arbetstid från de som endast vill ha dagtid.

Ni måste sedan komplettera ansökan med arbetsgivarintyg som visar att ni jobbar på obekväm arbetstid. Om ni vårdnadshavare bor ihop ska intyg lämnas från båda arbetsgivarna. 

Skicka intygen till:
Jonas Nordlander
Alingsås kommun
Barn- och ungdomskontoret
441 81 ALINGSÅS