Grundskola, barnomsorg

Aktuellt

2018-10-11
Förskolorna Nolhaga, Älvdansen, Ingared och Östlyckan har varit med och skapat en ljusinstallation i årets upplaga av Lights in Alingsås. Temat är "Universum by light". Förskolornas skapelser kan beskådas i museiparken.
Barn som skriver i en bok.
2018-09-26
Har du barn som ska börja förskoleklass eller i sjuan efter sommaren? Tiden går fort och snart är det dags att välja var ni önskar att barnet ska gå!
masker och gitarr med text Skapande skola
2015-08-20
Kulturrådet beviljar medel till kulturaktiviteter i F-9. Fr o m vt 2018 får även förskolans 4-och 5-åringar vara med.
  • Synpunkt / klaga