Grundskola, barnomsorg

Aktuellt

Kvinna som sjunger.
2019-03-14
För tionde året i rad genomförs under våren Allsången, ett projekt där barn i våra skolor skapar gemenskap genom sång.
2019-03-14
Alingsås kommun förvaltar ett flertal stipendiefonder och – stiftelser och inom utbildningsväsendet finns det två, Alingsås kommuns skolfond och Alingsås kommuns lärar- och skolledarstiftelse.
masker och gitarr med text Skapande skola
2015-08-20
Kulturrådet beviljar medel till kulturaktiviteter i F-9. Fr o m vt 2018 får även förskolans 4-och 5-åringar vara med.
  • Synpunkt / klaga