Modersmålsundervisning i grundsärskolan

Skollagen 11 kap 10 § stadgar att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk. Förutsättningarna för denna undervisning är följande:

  1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet

  2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket 

Mer information om modersmål.