Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Pedagogisk omsorg är verksamhet som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Familjedaghem ersätts med begreppet pedagogisk omsorg som kan utgöra flera tänkbara varianter av verksamheter. Pedagogisk omsorg kan bedrivas både som kommunal och enskild verksamhet.

  • Verksamheten skall bedrivas inom ramen för samhällets accepterade målsättningar och pedagogiska former, där uttryck i skollagen, läroplaner och allmänna råd är vägledande.
  • Verksamheten skall uppfylla de kvalitetskrav och säkerhetskrav som lagen ställer på kommunal verksamhet.
  • Barn om ungdomsnämnden skall ge sitt godkännande till verksamheten.
  • Verksamheten skall bedrivas i fortlöpande samarbete med Barn och ungdomsförvaltningen, och i överensstämmelse med kommunens mål och riktlinjer.