Dagbarnvårdare i Noltorp och Nolby

Vi är fyra ”dagmammor” i Noltorp, Nolby och Ängabo, samt en strax utanför Alingsås. Vi arbetar i lugn hemmiljö med barngrupper.  Barnen är i åldrarna 1-13 år, så därför finns även möjlighet att följa syskongrupper.

 

Grunden i vårt arbete är att barnen ska trivas och känna sig trygga, lära sig samarbeta och ansvar. Vår verksamhet är flexibel och det finn stora möjligheter till anpassning utifrån barngruppens behov.

 

Hos oss får barnen:

  • samarbeta med varandra i gruppen och lära sig ta hänsyn till varandras olikheter

  • lära känna de andra dagbarnen och dagmammorna i gemensamma aktiviteter. När ordinarie dagbarnvårdare är ledig eller sjuk finns en reservdagmamma som tar vid.

  • tillbringa mycket tid utomhus, i alla väder och får stort utrymme för fri lek

  • vara med i hemmets alla sysslor, vi sopsorterar och återvinner

  • ökat ordförråd genom att vi läser, lyssnar och pratar. Våra barngrupper ger oss mer tid att låta alla barn bli sedda, bemötta och förstådda. Att bli accepterad och få känna sig betydelsefulla.

Ett gott samarbete med våra föräldrar är viktigt för att barnen ska ha det bra hos oss. Vi samarbetar med förskolor och F-5-skolor för att underlätta övergången från familjedaghem till förskoleklass. Vi har också ett stödteam att vända oss till.

 

Förskolans läroplan, Allmänna råd för familjedaghem och vår arbetsplan vägleder vår verksamhet. Samarbetet mellan oss dagbarnvårdare är mycket gott.

Du kan söka plats i familjedaghem genom barnomsorgswebben.