Öppen förskola

Öppna förskolan är en trivsam och barnvänlig träffpunkt för Dig som har barn mellan 0-6 år. Du får gärna komma med frågor och önskemål, lämna förslag och ha egna åsikter om verksamheten.

Hos oss på öppna förskolan kan du:

 • Umgås i grupp med andra barn och vuxna - knyta nya vänskapsband.
 • Få tips, idéer och inspiration kring livet som småbarnsförälder.
 • Måla, pyssla, pussla, läsa, sjunga, gympa, delta i samling med mera och använda de lekmaterial som finns.
 • Fika, koppla av och ”bara vara”.
 • Följa med på gemensamma utflykter som t ex bondgårdsbesök och teater eller andra önskemål.
 • Genom personalen som är utbildade förskollärare, få stöd och uppmuntran i Din föräldraroll. Vi har tystnadsplikt.
 • Du kan komma och gå som Du vill - ingen föranmälan.
 • Ingen avgift – dock fika till självkostnadspris.
 • Alla förskolebarn (0-6 år) tillsammans med en vuxen. Var och en har ansvar för sitt eget barn.
 • Du får gärna komma med frågor och önskemål, lämna förslag och ha egna idéer om verksamheten.
  – Vi är till för dig.