Utvecklingssamtal i förskolan

Enligt förskolans läroplan ska förskolan utgöra grunden för ett livslångt lärande och bidra till god omsorg och allsidig utveckling hos barnen. Utvecklingssamtalet är till för att ge föräldrar möjlighet att tillsammans med pedagogisk personal samtala om hur verksamheten kan stödja barnet.

Förskolan vill ge föräldrar möjlighet till insyn och inflytande.

Frågor som förskolans pedagog vill samtala om tillsammans med föräldrar:

  1. Vad vill ni få ut av samtalet, vad vill ni veta mer om kring ditt barns tid på förskolan?

  2. Vilka speciella styrkor och förmågor visar ditt barn?

  3. Vad tycker ditt barn om att göra just nu?

  4. Hur fungerar ditt barn i relation till andra barn och vuxna?

  5. I vilka sammanhang fungerar det bra för ditt barn?

  6. Finns det sammanhang där ditt barn behöver stöd för att känna sig trygg och utvecklas?

  7. Hur skulle det stödet kunna se ut?

  8. Har vi samtalat om det vi förväntade oss? Något vi vill lägga till?