Förskolans inriktning

Vi på Östlyckans förskola arbetar med språkutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med  språket i den dagliga kontakten. Ett av våra mål är skapa en bra grundverksamhet. Ett annat mål är att göra barnen medvetna om vårt språk/tal, genom samtal och vikten av att  lyssna på andra. Detta arbetar vi med för att nå dessa mål:

- Sagoläsning

- Rim och ramsor

- Sång/musik

- Drama

- Språk-kort/spel

- Språkgrupper

 - TAKK (Tecken som stöd)