Trollsländan 1-5 år

 

 

På Trollsländan lägger personalen stor vikt vid god kontakt och varma relationer med barn och anhöriga. Trygghet är ett ledord och ger barnen bättre förutsättningar för att trivas. Detta leder i sin tur till glädje och harmoni i verksamheten.

 

Vi planerar verksamheten och rutiner efter barnens behov och omvärderar vår planering allt eftersom barnens behov ändras. Med stora lokaler erbjuder vi barnen både åldersindelad lek och åldersintegrerade aktiviteter och material. Alla barn har någon form av vila efter lunchen för att få en lugn stund mitt på dagen. Utflykter sker både i mindre grupper och i helgrupp.

 

Utöver den vardagliga språkutvecklingen arbetar vi med tecken som stöd (TAKK) för att hjälpa barnen att kommunicera när talet inte räcker till.

 

Under veckan erbjuds barnen arbete med resurspedagoger i både språkgrupper och skolförberedande sexårsgrupp.

 

En dag på Trollsländan ser vanligtvis ut som följande:

 

Förskolan samverkar fram till 07:30 och efter 16:30 samt under utevistelse på gården.

 

8:00 Frukost

8:30-9:50 Fri lek

9:50 Frukstund

10:00 Utomhusvistelse

11:15 Åldersindelad temasamling

11:30 Lunch och tre olika vilor

12:45 Fri lek/språkgrupp/sexårsgrupp

14:30 Mellanmål

15:00 Fri lek inomhus eller utomhus