Föräldrasamverkan

På följande sätt arbetar förskolan med föräldrasamverkan.

  • Föräldramöte
  • Utvecklingssamtal
  • Inbjudan till olika traditionsfirande
  • Daglig tamburkontakt
  • Öka på öppenhet inför föräldrarna, inbjuda till frågor och ge möjlighet till att titta runt på avdelningarna
  • Utveckla strategier för att förbättra informationen till föräldrarna om förskolans mål
  • Stötta föräldrar till engagemang för sina barn och för att våga vara föräldrar
  • Skriva månadsbrev till föräldrar
  • Synliggöra förskolans mål