Läraren Kenneth Remnås tittar på den båtbil 14-åriga Adam Benjaminsson har tillverkat efter ett av förskolebarnens ritningar.

Förskolebarn och tonåringar samarbetar för att skapa leksaker

Med devisen att göra någon glad så har Nolhagaskolans högstadieelever under terminen samarbetat med förskoleelever i ett helt nytt projekt, där tonåringarna med hjälp av barnens ritningar använt slöjdlektionerna till att skapa önskeleksaker.

Det var träslöjdsläraren Kenneth Remnås som först fick idén till att låta åttondeklassarna vid Nolhagaskolan göra leksaker till barnen i förskolan en bit bort. Han tog upp sina tankar med slöjdkollegorna och sedan var bollen i rullning. Förskolan kontaktades och snart hade barnen, som är mellan tre och fem år gamla, själva gjort ritningar på leksaker de vill ha på förskolan. 

— Det var lite svårt att tyda barnens ritningar, men de har gjort ett fint jobb. Åttorna har sedan lagt ner jättemycket energi på att skapa leksakerna åt barnen. Det har verkligen varit ett stort engagemang från tonåringarnas sida, säger läraren Kenneth Remnås glatt.

"Inget är utom räckhåll"

Engagemanget har även varit stort från de små barnen berättar förskoleläraren Therese Lindstrand.

— Vi vill att barnen ska känna att ingenting är utom räckhåll och jobbar mycket med barns inflytande och detta är ett sätt att få dem att vara delaktiga. Förskolebarnen har utifrån sin egen fantasi tagit fram ritningarna. Vi ser skolans lokaler härifrån och jag har hört barnen prata sinsemellan om att ”där inne gör de stora baren våra leksaker”.

 Det har levererats ritningar på allt från dockskåpsmöbler och pussel till utklädningskläder och flygplan. I samarbetet har det även ingått studiebesök hos de stora eleverna i slöjdsalarna på Nolhagaskolan.  

— De små blev jätteimponerade! En liten kille hade önskat en båtbil och när vi berättade att en av de stora eleverna gjort detta blev han jättelycklig: ”Åh, har han gjort en båtbil!”, utbrast han med stora ögon, skrattar Kenneth Remnås.

Uppskattat att få glädja andra

Även tonåringarna säger att de har tyckt att arbetet varit väldigt givande och att det varit extra kul och motiverande att få göra saker åt någon annan än sig själv. Det blir en win-win-situation som lärarna uttrycker det. 15-åriga Valentin Åsén har sytt en solhatt till barnen.

— Man blir godhjärtad av det här, för det går till något bra och inte direkt ner i soporna utan någon kan använda det vi gör. 

— De blev glada när de var här och såg min båtbil, det var kul! Det är bra att få önskemål annars så vet man inte riktigt vad man ska tillverka, säger 14-åriga Adam Benjaminsson. 

Motiverar och ser ett syfte

Den andra maj så var alla leksaker färdiga och överlämnades av tonåringarna till förskolebarnen, som med spänning hade sett fram emot dagen.

 — Det är bra att olika åldrar får träffas på detta sätt och det här är något som motiverat våra slöjdelever; de får göra något åt någon annan och de ser ett tydligt syfte med det, avslutar slöjdläraren Ida Léonarde.