Fjärde tekniskt år

Alströmergymnasiet erbjuder sedan 2016 ett fjärde tekniskt år

Utbildningen är inom profilen Informationsteknik med utgången Nätverksteknik. Efter det fjärde året hos oss kommer du att få titeln Gymnasieingenjör vilket gör dig anställningsbar inom verksamheter som arbetar med nätverksteknik och IT.

Det ger dig också möjligheten att lättare klara av en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Utbildningen är utformad i nära samarbete med lokalt näringsliv och omfattar både arbete i skolan och praktik ute i arbetslivet.

Teknikcollege Alingsås är en Cisco Academy vilket innebär att du i flera av kurserna kan ta Ciscos CCNA-certifikat. Dessa gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Vem kan söka?

Det fjärde året är möjligt att söka för dig som har en fullständig gymnasieexamen från ett teknikprogram (oavsett inriktning) eller likvärdig utbildning. Du kan söka det fjärde året senast det kalenderår du fyller 22 år. 

Från och med höstterminen 2018 är också programering 1 och dator- och nätverksteknik förkunskapskrav.

När och hur?

Du ansöker mellan perioden 11 mars – 7 maj. Är du folkbokförd i en kommun i Göteborgsregionen ansöker du med denna blankett. Blanketten skickas in till Göteborgsregionen - all information du behöver finns på blanketten.

Bor du utanför Göteborgsregionen söker du via antagningskansliet i din hemkommun. 

 

Glöm inte

Du måste själv komplettera din ansökan med en kopia av din gymnasieexamen. Kopian måste ha inkommit senast den 12 juni. Märk kuvertet ”Teknikprogrammet 4 år”.