Barn leker på skolgården.
Eleverna leker Under hökens vingar på skolgården i Ingared.

Elever utbildas för att leda inkluderande rastlekar

Det är viktigt att alla som vill får vara med! Därför utbildas barn på Ingaredsskolan till att bli trivselledare, vilket innebär att barnen under rasterna leder lekar där alla som vill är välkomna att vara med och ha kul.

På Ingaredsskolan utses varje termin tre till fyra personer i varje klass till att bli trivselledare. Med uppdraget följer en utbildning där barnen både lär sig nya lekar och att leda dessa. Därefter följer trivselledarna ett särskilt rastschema och turas om med att leda lekarna på skolgården. Orangea västar har de på sig för att synas lite extra, så att alla elever lätt ska kunna hitta dem.

— Det kanske finns någon som är lite ensam på skolgården och inte kan vara med någon och då kan hon gå till trivselteamet och leka, förklarar trivselledaren Olle som går i tvåan på Ingaredsskolan.

Hans klasskamrater nickar instämmande. Olles favoritlekar att hålla i under rasten är ”Under hökens vingar” och ”Pant-gömme” berättar han. Projektet med trivselledare har pågått på Ingaredsskolan under flera år och är ett sätt att motverka utanförskap konstaterar fritidsledaren Sara Hansson som bistår trivselledarna under rasterna. Läraren Christina Jacobson instämmer.

— Så slipper någon gå ensam och alla kan vara med. Vi har som mål här på Ingaredsskola att våra elever ska trivas och må bra och på det här sättet får barnen även lära känna elever från andra klasser.