Danselever kämpar för klimatet framför hundratals i Vara konserthus

Genom dans gör esteteleverna vid Alströmergymnasiet sitt inlägg i klimatdebatten. I slutet av april intog de Stora scenen i Vara konserthus med ett längre, specialkoreograferat nummer. ”Det här är vårt bidrag i kampen för vår framtid” konstaterar en av eleverna.

Sedan september hade förberedelserna pågått inför den stora föreställningen i Vara Konserthus under Dansens dag den 29 april. Redan tidigt insåg lärarna att klimatfrågan skulle komma att stå fokus för estetelevernas framträdande. Föreställningen har fått namnet TELL-US, vilket är dubbeltydigt. Dels syftar det på vår hemplanet Tellus och hennes tillstånd, dels på dansens syfte: att berätta en historia och förmedla en känsla och ett budskap.

— Hur vår jord mår och hur våra handlingar påverkar andra är teman vi tar upp. Genom dansen kan åskådaren se och känna hur en liten handling kan påverka den stora helheten. Lyckas vi väcka känslor hos åskådaren så är det en vinst, säger dansläraren Elin Hermansson.

— Antingen älskar man numret eller så tycker man inte om det. Och bägge delarna är bra, för det ger en sinnesupplevelse och rubbar vardagen. Vi är så inrutade i våra mönster och det är fint att kunna ge människor impulser till en annan tanke eller känsla. Och temat vi valt skapar ett så fint rörelsemönster, konstaterar dansläraren Linda Svensson.

Samtidigt som eleverna framförde sitt nummer från konserthusscenen så förstärktes upplevelsen ytterligare genom att det visades bild och film som speglar jordens tillstånd. 

— Det som pågår just nu är jätteviktigt och vi vill visa det genom vår dans. Känslan blir starkare när vi genom våra kroppar ger uttryck för vad som sker. Bägaren har runnit över när det gäller jordens resurser och det märks! Folk kämpar för att lyfta frågan och det här är vårt bidrag till klimatet och kampen för vår framtid, säger danseleven Tilda Samuelsson.

Hon och hennes klasskamrater har själva fått skapa solonummer, vilka sedan vävts samman till en helhet. I en av sekvenserna symboliserar en dansare jorden och en annan människan. 

Närmare 20 elever från dansprogrammets tre årskurser på Alströmergymnasiet i Alingsås stod på scenen i Vara konserthus. Detta var femte gången som utbildningen deltar på detta sätt under Dansens dag, denna gång tillsammans med bland annat Kompani Catapult och Balettakademin från Göteborg. Danslärarna berättar att det brukar vara fullsatt i lokalen, som har 517 sittplatser. 

— Det är nyttigt för eleverna att stå på en professionell scen och få möta livet som dansare. Det här är det största vi gör med eleverna under läsåret, det är finalen! Uppträdandet är vårt flaggskepp och det är stort – det känner eleverna av, säger Elin Hermansson.

— Det är lite nervöst och verkligen jättekul! Man lär sig så mycket av att stå på en så stor scen, säger 17-åriga Tilda Samuelsson.