Dags att söka stipenidium

Alingsås kommun förvaltar ett flertal stipendiefonder och – stiftelser och inom utbildningsväsendet finns det två, Alingsås kommuns skolfond och Alingsås kommuns lärar- och skolledarstiftelse.

En förutsättning är att det finns utdelningsbart kapital för året.

Alingsås kommuns skolfond riktar sig elever bland annat för belöning eller uppmuntran åt elev som visat god samarbetsförmåga, kamratanda eller berömvärd flit, ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.

Alingsås kommuns skolledare- och lärarstiftelse riktar sig till skolledare och lärare inom Alingsås kommuns årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Bidrag kan lämnas till studier, studieresor samt vetenskapligt eller pedagogiskt författarskap.

Mer information kring kriterier hittar ni här

https://www.alingsas.se/utbildning-barnomsorg/stipendier/alingsas-kommun...

https://www.alingsas.se/utbildning-barnomsorg/stipendier/alingsas-kommun...

Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur sökanden uppfyller respektive kriterier, en motivering till varför man söker, eventuella intyg eller andra handlingar som styrker ansökan samt kontaktuppgifter. Ansökan ska inkomma till antingen Barn- och ungdomsförvaltningen eller Kultur- och utbildningsförvaltningen.

barn [dot] ungdom [at] alingsas [dot] se
kultur [dot] utbildning [at] alingsas [dot] se

Beslut fattas efter samråd av förvaltningscheferna för Barn- och ungdomsförvaltningen och Kultur- och utbildningsförvaltningen. Beslutet fattas normalt i maj eller juni och meddelas via post till alla som sökt medel.

Vid frågor, kontakta
Karin Berg 0322- 616346, barn- och ungdomsförvaltningen 
Katrin Löfqvist 0322-616493, Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Välkommen med din ansökan!