Vård och omsorg

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom vård- och omsorg.

Validering

Du som har erfarenhet från vård och omsorgsarbete, kan genom validering få din kunskap bedömd och erkänd och möjlighet att förkorta din utbildningstid.

För att vara behörig att söka till validering krävs att du har erfarenhet från vård- och omsorgsarbete motsvarande ett års heltidsarbete, varav minst 25 % under senaste året.

Utbildningstiden beror på tidigare erfarenhet. Under de två första veckorna genomförs en kartläggning på plats i skolan. Sedan görs en praktisk validering, antingen på en valideringsplats eller i egen tjänst, Där dina kunskaper bedöms i förhållande till lärandemålen i utbildningen. När bedömningen är slutförd genomförs de kompletterande studierna delvis på distans.

Du kommer att validera inom den inriktning som motsvarar din arbetslivserfarenhet. Det är också från denna inriktning du kommer få ditt diplom. Innan du blir antagen, kommer du att kallas till ett individuellt möte.

Utbildningen startar fyra gånger/år.

Kurspaket

Detta paket är för dig som saknar erfarenhet inom vårdområdet eller enbart har kortare arbetserfarenhet alternativt läst enstaka kurs sedan tidigare.

Studierna kommer att ske dels i klassrum och dels via utbildningens distansmaterial.

Du väljer själv om du vill läsa på heltid eller halvtid. Studietiden beror på tidigare studier.

Du som läser på heltid beräknas vara färdig efter 1½ år och du som läser på halvtid beräknas vara färdig efter 3 år. Du kan ändra din studietakt under utbildningens gång. Om du planerar att arbeta under tiden rekommenderar vi att du studerar på halvtid för att du ska hinna med.

Ett antal veckor av den totala utbildningstiden kommer vara arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under denna period utbildas du på olika arbetsplatser och följer en handledare (dag- kväll- och helgtjänstgöring). Denna del av utbildningen sker på heltid.

Se tabell på baksidan av foldern över vilka kurser som ingår i utbildningen.

Vi erbjuder fyra inriktningar: akutsjukvård, äldrevård, psykiatri och social omsorg. Du väljer din inriktning i slutet av utbildningen.

Under första terminen kommer du läsa följande kurser:

Start augusti/januari

Heltid: Vård- och omsorgsarbete 1, Psykologi/Psykiatri, Hälsopedagogik
Halvtid: Vård- och omsorgsarbete 1

Start oktober/mars

Heltid: Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik
Halvtid: Hälsopedagogik

Fristående kurser/distans

För dig som vill läsa enstaka kurs erbjuder vi flexibelt lärande.

Följande kurser erbjuds augusti/januari

Vård- och omsorgsarbete 1 *
Psykologi 1
Psykiatri 1
Specialpedaogik 1
Medicin 1
Vård- och omsorgsarbete 2 *
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Akutsjukvård *
Äldres hälsa och livskvalitet *
Psykiatri 2 *
Socialpedagogik *
Specialpedagogik 2 *
Hemsjukvård
Palliativ vård
Samhällsbaserad psykiatri
Gymnasiearbete

*APL ingår. Vi ordnar plats och bestämmer tidpunkt för dessa veckor.

Följande kurser erbjuds oktober/mars

Hälsopedagogik 1
Etik och människans livsvillkor

Förkunskaper

Grundskola med godkänt betyg i Svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Om betyg i svenska/svenska som andraspråk saknas kan nivåtest göras i samband med ansökan. För att göra test i svenska som andraspråk krävs avslutade studier i SFI, nivå D.

För vissa kurser krävs ytterligare förkunskaper för behörighet. Kontrollera behörigheten för respektive kurs när du gör din ansökan i Alvis. 

Kostnader

All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven. 

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kursbesked

Kommer via e-post och kan även ses på "mina sidor" i Alvis (där du gjorde din ansökan).

Mer information

Campus Alingsås reception, telefon: 0322-61 65 60 
vuxenutbildningen [at] alingsas [dot] se

Studie- och yrkesvägledare, telefon: 0322-61 67 53
campus [dot] vagledning [at] alingsas [dot] se

Vård- och omsorgscollege (VO-College)

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité.

När du går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får du den
kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren.
Det gör dig attraktiv!

Kurser i utbildningen

Gemensamma kurser (1150 p):

Vård- och omsorgsarbete 1 (200 p)
Psykologi 1 (50 p)
Psykiatri 1 (100 p)
Hälsopedagogik (100 p)
Etik och människans livsvillkor (100 p)
Specialpedagogik 1 (100 p)
Medicin 1 (150 p)
Vård- och omsorgsarbete 2 (150 p)
Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 p)
Gymnasiearbete (100 p)

Valbar inriktning (200 p):

Alternativ 1
Akutsjukvård (200 p)

Alternativ 2
Äldres hälsa och livskvalitet (200 p)

Alternativ 3
Psykiatri 2 (200 p)

Alternativ 4
Socialpedagogik (100 p)
Specialpedagogik 2 (100 p)

Övriga kurser:

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100 p)
Samhällskunskap 1a1 (50 p)

Totalt: 1500 p