Vård- och omsorg

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård- och omsorgsarbete.

Ett antal veckor av den totala utbildningstiden kommer att vara arbetsplatsförlagt lärande (apl). Under denna period utbildas du på flera olika arbetsplatser och följer en handledare. Denna del av utbildningen sker på heltid och du följer handledarens schema (dag-, kväll- och helgtjänstgöring).

Validering

Du som har erfarenhet från vård och omsorgsarbete, kan genom validering få din kunskap bedömd och erkänd, och möjlighet att förkorta din utbildningstid.

För att vara behörig att söka till validering krävs att du har erfarenhet från vård och omsorgsarbete minst ett år på heltid eller två år på halvtid.

Utbildningsstart 

2019-08-19
Utbildningstiden beror på tidigare erfarenhet. Under de två första veckorna genomförs en kartläggning på plats i skolan. Sedan görs en praktisk validering på fyra veckor, där dina kunskaper bedöms i förhållande till lärandemålen i utbildningen. När bedömningen är slutförd genomförs de kompletterande studierna delvis på distans.

Du söker den inriktning som motsvarar din arbetslivserfarenhet. Det är också från denna inriktning du kommer att få ditt diplom. Vi erbjuder fyra inriktningar; akutsjukvård, äldrevård, psykiatri och social omsorg.

Innan du blir antagen, kommer du att kallas till ett individuellt möte med studie- och yrkesvägledaren. 

Kurspaket

Detta paket är till för dig som saknar erfarenhet inom vårdområdet eller enbart har kortare arbetserfarenhet alternativt läst enstaka kurs sedan tidigare.

Studierna kommer att ske dels i klassrum och dels via utbildningens distansmaterial.
Du väljer om du vill läsa på heltid eller halvtid.

Terminstider heltid

2019-08-12 - 2019-12-20
2020-01-06 - 2020-06-26
2020-08-10 - 2020-12-1

Under sista terminen väljer du inriktning.

Se tabell längre ner på sidan över vilka kurser som ingår i utbildningen. 

Fristående kurser/distans

För dig som vill läsa enstaka kurs erbjuder vi flexibelt lärande som ger möjlighet att anpassa studierna efter livssituation.

Du studerar på egen hand, datavana krävs och handledning erbjuds vid behov. 

Följande kurser erbjuds:

Akutsjukvård, 200 p *
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Hemsjukvård, 100 p
Medicin 1, 150 p
Palliativ vård, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykiatri 2, 200 p *
Psykologi 1, 50 p
Samhällsbaserad psykiatri, 100 p
Socialpedagogik, 100 p **
Specialpedagogik 1, 100 p
Specialpedagogik 2, 100 p **
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p *
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p *
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p *

Gymnasiearbete, 100 p
(söks via studie- och yrkesvägledare)

*Fyra veckor apl ingår. Vi ordnar plats och bestämmer tidpunkt för dessa veckor. 
** Dessa kurser söks ihop. Fyra veckor apl ingår. Vi ordnar plats och bestämmer när dessa veckor är.

Utbildningstid 

2019-08-12 - 2019-12-20

Förkunskaper

Grundskola med godkänt betyg i matematik och svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Om betyg i matematik eller svenska/svenska som andraspråk saknas kan nivåtest göras i samband med ansökan. För att få göra test i svenska som andraspråk, krävs avslutade studier i SFI, nivå D.

För vissa kurser krävs ytterligare förkunskaper för behörighet. Kontrollera behörigheten för respektive kurs när du gör din ansökan i Alvis. 

Kostnader

All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven. 

Ansökningsperiod

27 mars - 17 maj 2019 
Sista kompletteringsdag för betyg/intyg: 27 maj 2019

Här gör du din ansökan

Kursbesked

Kommer senast 21 juni via e-post och kan även ses på "mina sidor" i Alvis (där du gjorde din ansökan).

Mer information

Campus Alingsås reception, telefon: 0322-61 65 60 
vuxenutbildningen [at] alingsas [dot] se

Studie- och yrkesvägledare, telefon: 0322-61 67 53
campus [dot] vagledning [at] alingsas [dot] se

Vård- och omsorgscollege (VO-College)

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité.

När du går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får du den
kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren.
Det gör dig attraktiv!

 

Kurser i utbildningen

Gemensamma kurser (1150 p):

Vård- och omsorgsarbete 1 (200 p)
Psykologi 1 (50 p)
Psykiatri 1 (100 p)
Hälsopedagogik (100 p)
Etik och människans livsvillkor (100 p)
Specialpedagogik 1 (100 p)
Medicin 1 (150 p)
Vård- och omsorgsarbete 2 (150 p)
Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 p)
Gymnasiearbete (100 p)

Valbar inriktning (200 p):

Alternativ 1
Akutsjukvård (200 p)

Alternativ 2
Äldres hälsa och livskvalitet (200 p)

Alternativ 3
Psykiatri 2 (200 p)

Alternativ 4
Socialpedagogik (100 p)
Specialpedagogik 2 (100 p)

Övriga kurser:

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100 p)
Samhällskunskap 1a1 (50 p)

Totalt: 1500 p