Ritningar

YH-utbildningar på distans

Det finns en hel del utbildningar på distans inom yrkeshögskolan. Här nedan ser du ett urval. 

Start VT-19 distans 

Affärsutvecklare besöksnäring 
Affärsutvecklare besöksnäring 
Arbetsledare - specialisering trädgård 
Arbetsledare inom måltidsservice
Bryggeritekniker
Bygglovhandläggare
Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör 
Hantverkslärling 
Hotell & Restaurant Manager 
Hotel Supervisor 
Key Account Management 
Key Account Management 
Kontakttolk Arabiska/Dari 
Kontakttolk i arabiska 
Kontakttolk i somaliska 
Kontakttolk i tigrinja 
Kvalificerad fordonstekniker el/elhybrid 
Kvalificerad trädgårdsanläggare 
Lönespecialist med systeminriktning 
Redovisningsekonom 
Redovisningsekonom 
Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 
Specialistutbildad undersköterska - Demensvård 
Specialistutbildad undersköterska - Palliativ vård 
Specialistutbildad undersköterska inom demens 
Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård 
Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa 
Studiehandledare med pedagogisk flerspråkighets- och IKT-kompetens 
Studiehandledare på modersmål distans 
Tandsköterska 
Transportledare - Grön logistik 
Vårdadministratör 

Start HT-18 distans 

Affärsutvecklare besöksnäring 
Affärsutvecklare besöksnäring med inriktning paketering 
Affärsutvecklare inom hållbar natur- och kulturturism 
Apotekstekniker 
Arbetsledare – grönyteförvaltning 
Arbetsledare - Mark och anläggning 
Arbetsledare - Mark och anläggning 
Arbetsledare - Park och utemiljö 
Arbetsledare mark och anläggning 
Arbetsledare mark och anläggning 
Arbetsmiljöingenjör 
Auktoriserad Elinstallatör 
Automotivekonstruktör med inriktning elektromekanisk integration 
Avancerad GIS-användare 
Barnspecialiserad undersköterska 
Barnspecialistundersköterska 
Behandlingsassistent 
Behandlingspedagog 
Behandlingspedagog 
Bergmaterialingenjör 
Betongingenjör 
Bryggeritekniker 
Bygglovshandläggare 
Bygglovshandläggare 
Bygglovshandläggare 
Certifierad produktionstekniker 
Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska 
Demensspecialiserad undersköterska 
Digital Conversion Manager 
Digital marknadskommunikatör 
Drift- och fastighetstekniker 
Drift- och fastighetstekniker 
Drift- och fastighetstekniker 
Drifttekniker - processoperatör 
Drifttekniker - processoperatör 
E-Drivsystemsspecialist 
Elkonstruktör 
Elkraftingenjör 
Elteknikingenjör med AL 
Fastighetsförvaltare 
Företagssäljare, inriktning Innovation 
Green Logistic Management 
Hotel-, Restaurant- & Conference Management 
Hållbarhetsspecialist 
Integrationspedagog 
Integrationspedagog 
Internationell handelslogistiker 
IP-paralegal 
Key Account Management 
Key Account Manager 
Key Account Manager 
Kitchen Manager 
Klövvårdare 
Kvalificerad Busstekniker el/hybrid 
Kvalificerad tilläggsutbildning för yrkesverksam hovslagare 
Kyrkomusiker 50% 
Kökschef/Köksmästare 
Lärarassistent 
Lärarassistent 
Lönekonsult 
Lönespecialist 
Lönespecialist 
Lönespecialist 
Lönespecialist 
Manusförfattare 
Marin Serviceingenjör 
Marketing Automation Specialist 
Medicinsk sekreterare 
Medicinsk Sekreterare 
Miljö och VA-teknik 
Mobil Handel 
Mobila System och GIT 
Music Business Developer 
Nationell Lärlingsutbildning inom smala hantverksyrken 
Offentlig upphandlare 
Offentlig upphandlare/inköpare 
Operativ ledare - inriktning Revenue Management 
Processoperatör Livsmedel 
Processtekniker inom papper- och massaindustrin 
Produktionslogistik 
Produktionsteknik 
Projektledare El 
Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog 
Redovisningsekonom 
Redovisningsekonom 
Reläskyddsspecialist 
Reläskyddsspecialist 
Revenue Management i besöksnäringen 
Rörnätstekniker 
Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna 
Småskalig virkesförädling: knuttimring, småskalig sågning och produktionsutveckling 
Socialadministratör 
Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT 
Soleltekniker 
Specialiserad undersköterska i demensvård 
Specialist Träkonstruktion 
Specialistundersköterska - demens 
Specialistundersköterska - äldre 
Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård 
Specialistundersköterska mot barn och ungdomar 
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre 
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre 
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre 
Specialistundersköterska Neuropsykatri kompetens 
Specialistundersköterska Operation, intensivvård och anestesi 
Specialistutbildad undersköterska - Psykriatri 
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård 
Specialistutbildad undersköterska inom demens 
Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård 
Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa 
Specialistutbildad undersköterska välfärdsteknologi 
Stations- och kontrollrumstekniker 
Steriltekniker 
Steriltekniker 
Studiehandledare 
Studiehandledare med flerspråkighet och IKT kompetens 
Studiehandledare med IKT-kompetens för flerspråkiga elever 
Studiehandledare på modersmål distans 
Studiehandledare på modersmål med IKT-kompetens 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Systemintegratör 
Tandsköterska 
Tandsköterska 
Tandsköterska 
Tandsköterska 
Tandsköterska 
Tandsköterska 
Tapetserare 
Tekniker tunga maskiner och fordon 
Teknikillustratör 
Teknikinformatör 
Teknikinformatör 
Tillämpad elektronik för inbyggda system 
TRAC-diplomerad resekonsult 
TRAC-diplomerad Resekonsult 
Trafikteknik 
Utvecklare/samordnare informationssäkerhet 
Vattenkrafttekniker 
Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar 
Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster 
VVS- och energiingenjör 
Vårdadministratör 
Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare Distans 
Äldrespecialiserad undersköterska  

Fler utbildningar

www.yrkeshogskolan.se