Ritningar

YH-utbildningar på distans

Det finns en hel del utbildningar på distans inom yrkeshögskolan. Här nedan ser du ett urval. 

Start HT-20 distans 

3D-CAD konstruktör/innovatör
3D-printingspecialist
Affärsutvecklare besöksnäring 
Agil projektledare
Agil projektledare 
Ambulanssjukvårdare
Anläggningsingenjör - infrastruktur
Apotekstekniker
Apotekstekniker
Arbetsledare – Hållbar grönyteförvaltning 
Arbetsledare anläggning
Arbetsledare måltidsservice 
Arbetsmiljöingenjör 
Auktoriserad Elinstallatör 
Automationstekniker - inriktning drift och underhåll av digitala produktionssystem
Avancerad GIS-användare
Barnspecialiserad undersköterska 
Barnspecialistundersköterska 
Behandlingsassistent 
Behandlingspedagog 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Bergmaterialingenjör 
Betongingenjör 
Bryggeritekniker
Business Developer
Butiksledare 
Bygglovshandläggare 
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör 
Byggnadsingenjör mark och vatten
Certifierad kyl- och värmepumptekniker inriktning energieffektivisering
Certifierad produktionstekniker 
CNC Tekniker - blått certifikat
Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska  
Demensspecialiserad undersköterska 
Digital Conversion Manager
Digital kommunikatör i sociala medier
Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet
Digital marknadskommunikatör 
Digitaliseringsledare smart industri
Dokumentcontroller / registrator
Drift- och fastighetstekniker 
Driftingenjör Elkraft 
Driftledare lantbruk
Drifttekniker - processoperatör 
Drifttekniker Kraft & Värme
Drifttekniker/Processoperatör 
E-Commerce Manager
E-Drivsystemsspecialist 
El- och automationsingenjör
Elkonstruktör 
Elkonstruktör
Elkraftingenjör 
Elnätsprojektör
Elnätsspecialist
Elteknikingenjör med AL
Fastighetsförvaltare
Fastighetsingenjör
Fisk och skaldjursodling
Fordonstekniker alternativa drivmedel 
Fotorist 
FPGA Systemutvecklare
Företagssäljare
Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare FEI FLEX 
Green Logistics Management
Hantverkslärling
Hotel Supervisor
Hydraultekniker 
Instrument- och steriltekniker
Integrationspedagog med arbetsmarknadskompetens 
Internationell handelslogistiker
Internationell svetsspecialist
IT-projektledare
Kalkylator inom VVS
Key Account Manager  
Kitchen Manager
Klövvårdare 
Konsulterande arborist - European Tree Technician
Kvalificerad tilläggsutbildning för yrkesverksam hovslagare 
Kyrkomusiker 50% 
Ledarskap och organisation inom vård, omsorg och socialt arbete 
Logistiker/speditör med miljöprofil 
Lärarassistent - inriktning integration och specialpedagogik
Lärarassistent med digital kompetens
Lärarassistent med specialisering inom integration 
Lönekonsult
Lönespecialist
Lönespecialist
Manusförfattare 
Marin Serviceingenjör 
Marketing Automation Specialist 
Medicinsk fotterapeut
Medicinsk fotterapeut 
Medicinsk sekreterare
Medicinsk sekreterare
Miljö och förorenade områden 
Miljö och VA-teknik
Mobila System och GIT
Montageledare Solel
Music Business Developer 
Offentlig upphandlare 
Offentlig upphandlare/inköpare 
Operativ ledare - inriktning Revenue Management 
Optikerassistent
Processoperatör Livsmedel 
Processtekniker krossning, asfalt och betong
Produktionsledare industriell träbyggnad 
Produktionslogistik 
Produktionsutvecklare 
Produktionsutveckling industri 4.0
Projektinköpare/Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning FEI FLEX
Projektledare El 
Projektledare Elinstallation
Projektledare Elkraft 
Projektledare Elteknik
Projektledare VVS 
Psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare/boendestödjare
Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare
Public Bid Manager
Reläskyddsspecialist 
Revenue Management i besöksnäringen 
Rörnätstekniker 
Serviceingenjör connected home
Skogsplanerare 
Skolhundspedagog - hundunderstödd aktivitet och pedagogik
Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna 
Småskalig virkesförädling: knuttimring, småskalig sågning och produktionsutveckling 
Socialadministratör
Socialpedagog
Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT
Soleltekniker
Specialiserad undersköterska i demensvård 
Specialist Träkonstruktion 
Specialistbarnskötare 
Specialistbarnskötare Funktionsvarianter/Språkutveckling
Specialistundersköterska - anestesi, operation och intensivvård
Specialistundersköterska - äldre 
Specialistundersköterska - äldres hälsa
Specialistundersköterska inom akutsjukvård
Specialistundersköterska inom demens
Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård 
Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre 
Specialistundersköterska mot barn och ungdomar 
Specialistundersköterska Neuropsykatri kompetens 
Specialistutbildad undersköterska - Psykriatri 
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård
Specialistutbildad undersköterska demensvård 
Specialistutbildad undersköterska inom demens
Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa 
Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi 
Stadsbyggnadskoordinator
Steriltekniker 
Steriltekniker 
Steriltekniker 
Ställverk- och transformatortekniker 
Stödpedagog 
Stödpedagog  
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Systemutvecklare Java
Systemutvecklare .NET
Säkerhetssamordnare
Tandsköterska 
Tandsköterska 
Tandsköterska 
Tapetserare 
Technical Account Manager
Tekniker tunga maskiner och fordon 
Teknikinformatör 
Tillämpad elektronik för inbyggda system 
TRAC-diplomerad resekonsult 
TRAC-diplomerad Resekonsult 
Trafikteknik 
Trädgårdsmästare, ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer
Vattenkrafttekniker 
Webbutvecklare .NET
Ventilationsingenjör 
VVS- och energiingenjör
VVS-ingenjör
VVS-ingenjör
Välfärdstekniksamordnare
Ytbehandlingsspecialist
Äldrespecialiserad undersköterska

Start VT-20 distans 

Affärsutvecklare besöksnäring  
Arbetsledare - Hållbar grönyteförvaltning   
Behandlingspedagog  
Bygglovhandläggare  
Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör  
Hantverkslärling  
Hydraultekniker  
Kvalificerad fordonstekniker el/elhybrid   
Kyrkomusiker  
Redovisningsekonom  
Robot och automationsprogrammerare  
Robot och automationsprogrammerare  
Specialistundersköterska - anestesi, operation och intensivvård   
Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård  
Specialistutbildad undersköterska - Palliativ vård  
Specialistutbildad undersköterska inom demens  
Tandsköterska  
TRAC - diplomerad resekonsult  
Trafiklärare  
Underhållstekniker inom processindustrin  
Ytbehandlingsspecialist  

Fler utbildningar

www.yrkeshogskolan.se