Ritningar

YH-utbildningar på distans

Det finns en hel del utbildningar på distans inom yrkeshögskolan. Här nedan ser du ett urval. 

Start VT-20 distans 

Affärsutvecklare besöksnäring 
Affärsutvecklare besöksnäring 
Arbetsledare - Hållbar grönyteförvaltning  
Arbetsledare inom måltidsservice 
Behandlingspedagog 
Behandlingspedagog 
Bygglovhandläggare 
Elnätsspecialist 
Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör 
Hantverkslärling 
Hotell & Restaurant Manager 
Hotel Supervisor 
Hydraultekniker 
Key Account Management 
Kontakttolk Arabiska/Dari 
Kontakttolk i arabiska 
Kontakttolk i somaliska 
Kontakttolk i tigrinja 
Kvalificerad fordonstekniker el/elhybrid 
Kvalificerad fordonstekniker el/elhybrid  
Kvalificerad trädgårdsanläggare 
Kyrkomusiker 
Lönespecialist med systeminriktning 
Montageledare Solel 
Redovisningsekonom 
Redovisningsekonom 
Robot och automationsprogrammerare 
Robot och automationsprogrammerare 
Specialistundersköterska - anestesi, operation och intensivvård  
Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 
Specialistutbildad undersköterska - Demensvård 
Specialistutbildad undersköterska - Palliativ vård 
Specialistutbildad undersköterska inom demens 
Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa 
Stödpedagog 
Tandsköterska 
TRAC - diplomerad resekonsult 
Trafiklärare 
Transportledare - Grön logistik 
Underhållstekniker inom processindustrin 
Vårdadministratör 
Ytbehandlingsspecialist 

Start HT-19 distans 

3D-CAD konstruktör/innovatör
3D-printingspecialist
Affärsutvecklare besöksnäring 
Affärsutvecklare inom hållbar natur- och kulturturism 
Agil projektledare
Agil projektledare
Anläggningsingenjör - infrastruktur
Apotekstekniker 
Apotekstekniker
Apotekstekniker
Arbetsledare – Hållbar grönyteförvaltning 
Arbetsledare anläggning
Arbetsledare måltidsservice 
Arbetsmiljöingenjör 
Auktoriserad Elinstallatör 
Avancerad GIS-användare 
Barnspecialiserad undersköterska 
Barnspecialistundersköterska 
Behandlingsassistent 
Behandlingspedagog 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Bergmaterialingenjör 
Betongingenjör 
Bryggeriteknik 
Business Developer
Butiksledare
Bygglovshandläggare 
Bygglovshandläggare 
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör 
Certifierad kyl- och värmepumptekniker inriktning energieffektivisering
Certifierad produktionstekniker 
CNC Tekniker - blått certifikat
Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska 
Demensspecialiserad undersköterska 
Demensspecialiserad undersköterska
Digital Conversion Manager 
Digital kommunikatör i sociala medier
Digital kommunikatör inom offentlig verksamhet
Digital marknadskommunikatör 
Drift- och fastighetstekniker 
Drift- och fastighetstekniker 
Driftingenjör Elkraft 
Driftledare lantbruk
Drifttekniker - processoperatör 
Drifttekniker/Processoperatör 
E-Commerce Manager
E-Drivsystemsspecialist 
El- och automationsingenjör
Elkonstruktör 
Elkonstruktör
Elkraftingenjör 
Elteknikingenjör med AL 
Energiingenjör
Fastighetsförvaltare 
Fastighetsförvaltare
Fastighetsingenjör
Fordonstekniker alternativa drivmedel
Företagssäljare
Företagssäljare B2B
Företagssäljare, inriktning Innovation 
Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare FEI FLEX
Green Logistic Management 
Hantverkslärling
Hotel Supervisor
Hotel-, Restaurant- & Conference Management 
Hydraultekniker
Hållbarhetsspecialist 
Integrationspedagog med arbetsmarknadskompetens
Internationell handelslogistiker 
IP-paralegal 
Kalkylator inom VVS
Key Account Manager 
Kitchen Manager 
Klövvårdare 
Konsulterande arborist - European Tree Technician
Kvalificerad tilläggsutbildning för yrkesverksam hovslagare 
Kyrkomusiker 50% 
Ledarskap och organisation inom vård, omsorg och socialt arbete 
Logistiker/speditör med miljöprofil
Lärarassistent 
Lärarassistent med specialisering inom integration
Lönespecialist 
Manusförfattare 
Marin Serviceingenjör 
Marketing Automation Specialist 
Medicinsk fotterapeut
Medicinsk fotterapeut
Medicinsk sekreterare 
Medicinsk Sekreterare 
Miljö och förorenade områden 
Mobila System och GIT 
Montageledare Solel
Music Business Developer 
Offentlig upphandlare 
Offentlig upphandlare/inköpare 
Operativ ledare - inriktning Revenue Management 
Processoperatör Livsmedel 
Processtekniker krossning, asfalt och betong
Produktionsledare industriell träbyggnad 
Produktionslogistik 
Produktionsteknik 
Produktionsutveckling industri 4.0
Projektinköpare/Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning FEI FLEX
Projektledare El 
Projektledare Elinstallation
Projektledare Elkraft 
Projektledare Elteknik
Projektledare VVS
Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog 
Public Bid Manager
Reläskyddsspecialist 
Reläskyddsspecialist 
Revenue Management i besöksnäringen 
Robot och automationsprogrammerare
Rörnätstekniker 
Skogsplanerare
Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna 
Småskalig virkesförädling: knuttimring, småskalig sågning och produktionsutveckling 
Socialadministratör 
Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT 
Soleltekniker 
Specialiserad undersköterska i demensvård 
Specialist Träkonstruktion 
Specialistbarnskötare
Specialistundersköterska - anestesi, operation och intensivvård
Specialistundersköterska - demens 
Specialistundersköterska - äldre 
Specialistundersköterska - äldres hälsa
Specialistundersköterska inom akutsjukvård
Specialistundersköterska inom demens
Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård 
Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre 
Specialistundersköterska mot barn och ungdomar 
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre 
Specialistundersköterska Neuropsykatri kompetens 
Specialistundersköterska Operation, intensivvård och anestesi 
Specialistutbildad undersköterska - Psykriatri 
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård 
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård
Specialistutbildad undersköterska demensvård 
Specialistutbildad undersköterska inom demens
Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa 
Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och palliativ vård/omsorg
Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi 
Stadsbyggnadskoordinator
Stations- och kontrollrumstekniker 
Steriltekniker 
Steriltekniker 
Steriltekniker
Studiehandledare 
Studiehandledare med flerspråkighet och IKT kompetens 
Studiehandledare med IKT-kompetens för flerspråkiga elever 
Ställverk- och transformatortekniker 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Stödpedagog 
Säkerhetssamordnare
Tandsköterska 
Tandsköterska 
Tandsköterska 
Tandsköterska 
Tandsköterska 
Tapetserare 
Technical Account Manager
Tekniker tunga maskiner och fordon 
Teknikinformatör 
Tillämpad elektronik för inbyggda system 
TRAC-diplomerad resekonsult 
TRAC-diplomerad Resekonsult 
Trafikteknik 
Underhållstekniker inom processindustrin
Vattenkrafttekniker 
Webbutvecklare .NET
Ventilationsingenjör
Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar 
Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster 
VVS- och energiingenjör 
VVS-ingenjör
Vårdadministratör 
Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare 
Välfärdstekniksamordnare
Ytbehandlingsspecialist
Äldrespecialiserad undersköterska

Fler utbildningar

www.yrkeshogskolan.se