Vård och omsorg med svenska

Utbildningen är för dig som har svenska som andraspråk och vill arbeta som undersköterska. Du läser svenska samtidigt som du läser vård och omsorg. När du är klar med utbildningen kan du söka jobb som undersköterska.

Utbildningen är ungefär 2 ½ år lång.

Utbildningen går på heltid. Du kan ansöka om studiemedel hos CSN under tiden du studerar. Du ansöker på www.csn.se.

En del av utbildningen är praktik. Skolan ordnar praktikplats åt dig. Under praktiken har du samma arbetstider som din handledare. Det innebär att du måste kunna göra praktik både på dagtid, kvällstid och helg.

Kostnaden för resor till praktikplats betalar du själv.

Förkunskaper

För att kunna söka utbildningen behöver du lägst godkänt betyg från SFI D.

Ansökningsperiod

4 november - 29 november 2019
Sista kompletteringsdag för betyg är den 4 december 2019.

Här gör du din ansökan

Terminstider

Utbildningen startar den 20 januari 2020.

Mer information

Campus Allingsås 0322-61 65 60
vuxenutbildningen [at] alingsas [dot] se

Studie- och yrkesvägledare 0322-61 67 53
campus [dot] vagledning [at] alingsas [dot] se

Kurser i utbildningen

Orienteringskurs
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
Hälsopedagogik, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Psykiatri 1, 100 p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p
Medicin 1, 150 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p

Valbar inriktning, 200 p

Svenska som andraspråk, grundskolenivå A, 100 p
Svenska som andraspråk, grundskolenivå B, 200 p
Svenska som andraspråk, grundskolenivå C, 200 p
Svenska som andraspråk, grundskolenivå D, 200 p
Svenska som andraspråk 1, 100 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Gymnasiearbete, 100 p