Yrkesutbildning

Här kan du läsa mer om yrkesutbildningar som riktar sig till dig som har behov av att byta yrkesbana, saknar gymnasieutbildning eller vill komplettera din yrkesutbildning.

Yrkesinriktad vuxenutbildning har som syfte att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Vård och omsorg

I det egna utbudet är Vård och omsorgsutbildningen » återkommande. 

Vård och omsorg med svenska

Utbildningen är för dig som har svenska som andraspråk och vill arbeta som undersköterska. Vård och omsorgsutbildning med svenska 

Restaurangutbildning kock språk

Utbildningen är för dig som vill arbeta som kock inom Restaurang/storhushåll. 
Restaurangutbildning kock språk

Plåt- och svetsteknik

Plåt- och svetsteknik är en en yrkesutbildning i nära samarbete med arbetslivet och som ger goda jobbmöjligheter.

Yrkesutbildning inom Göteborgsregionen (GRvux)

Samarbetsavtalet mellan 13 kommuner inom Göteborgsregionen gör det möjligt för dig att söka yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Detta gör att vi kan erbjuda dig ett bredare utbud på gymnasienivå.

Kurskatalogen finns bara på webbplatsen för GRvux. Där finns även ytterligare information och elektronisk ansökningsblankett att fylla i. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt med nya kurser och kursstarter.

Ansökan och utbud

Yrkesinriktade utbildningar inom Göteborgsregionen