Studier i annan kommun eller hos annan utbildningsanordnare

Grundläggande och gymnasial nivå

Kurser på Grundläggande nivå erbjuds i Alingsås men du har rätt att söka till annan kommun om det passar dig bättre.

Om du vill läsa kurser på gymnasial nivå är du i första hand hänvisad till det utbud som vi i Alingsås erbjuder. 

Om du vill läsa en kurs eller utbildning som vi inte erbjuder skall du göra på följande sätt:

  • Gör ansökan till den kommun/anordnare som erbjuder utbildningen du vill läsa.

  • Skicka eller lämna in en kopia på din ansökan till oss i Alingsås med ett följebrev som beskriver varför du vill läsa kursen och ditt mål med dina studier. Skicka din kopia på ansökan och brev till: Campus Alingsås, Östra Ringgatan 16, 441 81 Alingsås.

När vi fått in ansökan till oss är det vår rektor som gör en bedömning och fattar beslut om vi betalar för den utbildningsplatsen eller inte. Denna information går sedan vidare till den anordnande kommunen eller utbildningsanordnaren. Vår handläggning av din ansökan kan ta ett par veckor så se till att vara ute i god tid med din ansökan.

Utbildning i annan kommun eller hos annan utbildningsanordnare beviljas endast när det finns särskilda skäl så var noga att väl beskriva dina mål och tankar i ditt brev.