Jordglob med böcker

Särskild utbildning för vuxna - särvux

Särskild utbildning för vuxna i Alingsås erbjuder kurser för dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Våra aktuella kurser motsvarar de som ges inom träningsskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolans nationella program. 

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Du får möjlighet att utvecklas och få nya kunskaper tillsammans med lärare och studiekamrater.

Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper eller enskilt. Tillsammans med din lärare planerar du undervisningen utifrån dina förutsättningar, tidigare kunskaper och önskemål. Vi upprättar även en individuell studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare. Hur länge du läser varje kurs beror på dina förkunskaper. När du är klar med en kurs får du ett betyg eller ett intyg.

Vi har kurser på:

  • träningsskolenivå: individ och samhälle, natur och miljö samt språk och kommunikation
  • grundläggande nivå: svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, engelska, fysik och biologi. 
  • gymnasial nivå: svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

När det gäller kurser på gymnasial nivå kan du läsa mer om det på Skolverkets hemsida 

Särvux är en rättighet på grundläggande nivå och en frivillig utbildning inom det offentliga skolväsendet. Undervisningen följer Särvux kursplaner. Studierna är kostnadsfria.

Mer information

Särvux finns i Utbildningens Hus, Östra Ringgatan 16 C. Vi finns på plan 4. 

För frågor eller kontakt, hör av er till:

Lärare: Anna-Karin Westman
E-post: anna-karin [dot] westman [at] alingsas [dot] se
Telefon: 0322-61 62 54

Rektor: Stefan Hagebring
E-post stefan [dot] hagebring [at] alingsas [dot] se
Telefon 0322-61 65 94