Elever som räknar matematik

Gymnasial vuxenutbildning

En möjlighet för dig som vill läsa fristående kurser på gymnasienivå. Du kanske saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning, eller för dig som har en yrkesexamen från gymnasieskolan, men som saknar grundläggande behörighet eller särskild behörighet för högskolestudier.

Gymnasial vuxenutbildning - fristående ämneskurser

Den gymnasiala vuxenutbildningen motsvarar gymnasieskolans kurser. Du kan läsa på hel- eller deltid, följa schemalagd undervisning eller välja att läsa på distans.

Exempel på ämnen i vårt utbud

Svenska
Engelska
Matematik
Naturkunskap
Samhällskunskap
Moderna språk
Företagsekonomi
Historia
Psykologi
Geografi
Religion
Kemi
Fysik

Se aktuellt kursutbud i bifogad pdf-fil nedan.

Behörig

För att vara behörig till studier på gymnasienivå ska du vara folkbokförd i Alingsås, samt uppfylla behörighetskraven för gymnasiestudier. Kontakta studie- och yrkesvägledare för gällande behörighetskrav.

Du kan tidigast börja det andra halvåret det år du fyller 20 år, men behörig är också den som är yngre om hen slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis. 

För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.

Omläsare

Om du sedan tidigare har läst kursen med minst motsvarande Godkänd/E i betyg, så kan du inte läsa kursen igen. Du hänvisas då till att göra en prövning om du vill försöka höja ditt betyg.

Betyg

Du kan läsa in ett slutbetyg eller en gymnasieexamen, antingen genom att slutföra tidigare påbörjade gymnasiestudier, eller genom att läsa in hela gymnaseiutbildningen via Campus Alingsås.

Har du läst enstaka kurser, eller en yrkesutbildning, kan du begära ut ett samlat betygsdokument, eller i vissa fall ett yrkesexamensbevis efter avslutade studier.

Viktigt att komma ihåg är att inga betyg skrivs ut per automatik. Det är du själv som måste begära ut de betyg du vill ha utskrivna. Det gör du enklast genom att logga in på ditt studerandekonto i vårt antagningsprogram Alvis, och beställa ut ditt betyg där.

Kostnader

Kurserna är avgiftsfria men du betalar själv din kurslitteratur.

Prövning

Den som vill ha betyg från Campus Alingsås och har förvärvat kunskaperna på annat sätt, eller på egen hand vill läsa in kursen, kan ansöka om att få göra en prövning.

Vi erbjuder prövning i samtliga kurser i kursutbudet mot en kostnad av 500 kr per kurs.

Här hittar du mer information om anmälan till prövning samt betalning av prövning.

Studiefinansiering

Våra utbildningar är berättigade för ansökan om studiemedel. Ansökan görs via CSN´s hemsida www.csn.se

Ansökan och kontakt

Här gör du din ansökan elektroniskt.

Kontakt vid frågor: tel. 0322-61 65 60