Elev som bläddrar i en bok

Grundläggande vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ger en bred, allmän kompetens med vuxenanpassat innehåll. Du kan välja ämnen efter behov och förkunskaper. Det går att kombinera ämnen på grundskolenivå med kurser på gymnasienivå. Du kan läsa hel- eller deltid.

Om du tycker det är svårt att läsa, skriva eller räkna kan du få stöd av en läs- och skrivpedagog som hjälper dig att planera dina studier. Om du har en funktionsnedsättning kan du också få stöd för att din studietid ska bli bra. Tillsammans gör vi en studieplan som passar just för dig.

Utbildningen är till för dig som

  • inte har fullständigt grundskolebetyg

Studiepoäng och studietid

Studiepoängen kan förändras och studietiden varierar utifrån din individuella studieplan.

Kurser

Svenska  

Lärare: John Claesson, john [dot] claesson [at] alingsas [dot] se

Svenska som andraspråk

Lärare:  John Claesson, john [dot] claesson [at] alingsas [dot] se

Matematik

Lärare: Henrik Krondahl, henrik [dot] krondahl [at] alingsas [dot] se

Engelska

Lärare: Lena Björnholm, lena [dot] bjornholm [at] alingsas [dot] se 

För övriga kurser

Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du vill läsa någon annan kurs.

Prövning

För att anmäla dig till prövning i grundläggande kurs kontakta våra studie- och yrkesvägledare.