Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning öppnar nya möjligheter att som vuxen utveckla kunskaper och kompetens för att stärka sin ställning i arbetslivet. Det kan också handla om att skaffa sig behörighet för högre studier på högskolor och universitet.

Vuxenutbildningen ges på grundläggande och gymnasial nivå. Inom vuxenutbildningen finns även utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Här hittar du information om den vuxenutbildning som erbjuds på Campus Alingsås. 

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kan välja ämnen efter behov och förkunskaper. Det går att kombinera ämnen på grundskolenivå med kurser på gymnasienivå. Du kan läsa hel- eller deltid.

Läs mer om grundläggande vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning

En möjlighet för dig som vill läsa fristående kurser på gymnasienivå. Du kanske saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning, eller för dig som har en yrkesexamen från gymnasieskolan, men som saknar grundläggande behörighet eller särskild behörighet för högskolestudier.

Läs mer om gymnasial vuxenutbildning.

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska språket och det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål. Utbildningen ska ge dig språkliga redskap för ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetslivet.

Läs mer om svenska för invandrare.

Särvux - särskild utbildning för vuxna

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Genom att studera inom särskild utbildning för vuxna kan du bibehålla eller bättra på dina kunskaper för att klara av ditt arbete eller annan daglig verksamhet.

Läs mer om särskild utbildning för vuxna.

Yrkesutbildning

Yrkesinriktad vuxenutbildning har som syfte att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Läs mer om yrkesutbildning.