Användbara länkar

Här har vi samlat länkar som kan vara till nytta i sökandet efter information om yrken och studier.

Yrkesutbildningar för vuxna inom Göteborgsregionen
www.grvux.se

Hitta utbildningar högskola/universitet och ansök
www.antagning.se

Information om högskolestudier, högskoleprovet samt anmälan till högskoleprovet mm.
www.studera.nu

Nationell utbildningsportal
www.utbildningsinfo.se

Yrkesinformation, yrkesprognoser, intressetest mm.
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid.html

Distansutbildningar Campus Alingsås
www.campusalingsas.se

Högskolornas antagningsstatistik för tidigare startade utbildningar
https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Antagningsstatistik/

Folkhögskolor i Sverige
www.folkhogskola.nu

Yrkeshögskoleutbildningar YH
www.yrkeshogskolan.se/

Räkna ut ditt jämförelsetal
www.studentum.se/utbildning/rakna_ut_betyg.aspx

Information samt ansökan om studiemedel
www.csn.se

Här finns mycket inkl. utlandsstudier
www.studera.nu/studera-utomlands/studera-utomlands/

Öva på högskoleprovet
http://www.studera.nu/hogskoleprov/infor-hogskoleprovet/ova-pa-gamla-hogskoleprov/

Danmarks nationella sökdatabas för universitetsutbildningar
www.ug.dk

Norges nationella sökdatabas för universitetsutbildningar
www.samordnaopptak.no