Jordglob med böcker

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna i Alingsås erbjuder kurser för dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som har fått intresse för studier.

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Du får möjlighet att utvecklas och få nya kunskaper tillsammans med lärare och studiekamrater.

Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper eller enskilt. Tillsammans med din lärare planerar du undervisningen utifrån dina förutsättningar och önskemål. Hur länge du läser varje ämne beror på dina förkunskaper. När du är klar med en kurs får du ett betyg eller ett intyg.

Vi har kurser på grundläggande nivå i svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, engelska, fysik och biologi. Datorkunskap ingår i samtliga ämnen.

När det gäller kurser på gymnasial nivå kan du läsa mer om det på Skolverkets hemsida

Särvux är en rättighet på grundläggande nivå och en frivillig utbildning inom det offentliga skolväsendet. Undervisningen följer Särvux kursplaner. Studierna är kostnadsfria.

Mer information

Särvux finns i Utbildningens Hus, Östra Ringgatan 16 C. Vi finns på plan 4. Du är alltid välkommen att besöka eller kontakta oss på telefon 0322-61 62 54.

Lärare:
Sofia Kraner, sofia [dot] kraner [at] alingsas [dot] se