Campus Alingsås

Vi har samlat all utbildning för vuxna under ett och samma namn - Campus Alingsås.

Campus Alingsås erbjuder studier på grundskole- och gymnasienivå, särskild utbildning för vuxna (Särvux), studier i svenska för dig med utländsk bakgrund (sfi), yrkeshögskoleutbildning (YH) och högskoleutbildning. 

Valmöjligheten är stor för dig som vill studera. Campus är en mötesplats för vuxna som vill studera. 

Utbildningsutbudet styrs av efterfrågan, samt till viss del av arbetsmarknaden och utförs i möjligaste mån på det för individen lämpligaste sätt.

Vuxenutbildning och kompetensutveckling anordnas i olika studieformer med många olika utbildningsanordnare.

Den kommunala Vuxenutbildningen (komvux) drivs både i egen regi och upphandlas av extern utbildningsanordnare. I båda fallen är det Campus som har ansvar för din utbildning och dina betyg.

Vi erbjuder oberoende studie- och yrkesvägledning.

Vi finns i centralt belägna Utbildningens Hus. Förutom Campus Alingsås finns här andra verksamheter, både kommunala och privata, vilket gör platsen till en stimulerande studiemijö.

 

Tillsammans skapar vi möjligheter!