Räknearbete

Bättre-kurser

Går man en bättre-kurs så är målsättningen att man inte bara själv ska utvecklas utan kursen fokuserar också på förbättring av arbetsplatsen. Kurserna riktar sig till främst anställda i små och medelstora företag. Vid kurstillfällena träffar man personer med samma befattning i andra företag i regionen och utbyter erfarenheter, löser uppgifter, nätverkar och får praktiska råd och tips om hur man går tillväga i sina företag. Kärnan i Bättrekonceptet utgörs just av av flexibelt upplägg, fokus på utveckling av arbetsplatser samt nätverksträffar.

Alla i företaget som tror sig kunna klara kursen är välkomna att söka. Bäst effekt uppnås om flera personer från ett företag deltar i kursen. Kursen ges på ”kvartsfart” så att man både kan arbeta och studera.

Kurser som gått via Campus Alingsås tidigare är

Bättre produktion
Bättre produktutveckling
Bättre logistik
Bättre försäljning
Bättre lean för service och tjänster
Bättre arbetsledning 

Mer information

Besök Bättrekonceptets hemsida www.battre.se
eller ring Campus Alingsås, 0322-61 64 95, campus [at] alingsas [dot] se

 

Bättrekonceptet formades 2003 och omfattar idag dels avgiftsfria högskolekurser dels uppdragsutbildning. Utbildning inom Lean dominerar. Metodiken i Bättrekonceptet bygger på anpassning till målgruppen, flexibel utbildning med både digital och traditionell undervisning och nära samarbete med lärcenter runt om i Sverige. Det främsta kännetecknet har dock blivit att man i Bättre-kurser omsätter kunskaperna direkt i den egna organisationen.