Konferensbord

Kompetensutveckling

Vår tids snabba förändringar och ständiga omstruktureringar gör att det finns behov av kontinuerlig kompetensutveckling och livslångt lärande.

Vi erbjuder flexibelt lärande i många olika former åt näringsliv och organisationer. Det kan handla om enstaka kurser, kortare eller längre utbildningar etc.

Vår roll är att mäkla utbildning mot utbildningsanordnare på olika nivåer såsom privata, kommunala samt högskolor och universitet.

Utbildningen förläggs i tid och till den ort eller lokal som önskas av beställaren.