Program som använder videokonferens
Program som använder videokonferens

Program

Här listas program med distansupplägg. Vissa program är helt nätbaserade och i andra så ingår det några träffar per termin på högskoleorten.

Start VT-20 i Alingsås

Förskollärarprogrammet, 210 hp - Karlstads universitet
förlagt till Alingsås

Start HT-19 i Alingsås

Handelsekonomiprogrammet, 180 hp - Högskolan i Skövde
förlagt till Alingsås

Start VT-20 distans

Ekonomprogrammet, 180 hp 
Entreprenöriellt företagande, 120 hp 
Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp 
Förskollärare, 210 hp 
Förskollärarprogrammet, 210 hp 
Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 hp 
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad, 180 hp 
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 210 hp 
Högskoleprogram i teologi distans, 120 hp 
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning - årskurs 7-9, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning - årskurs 7-9, 90 hp 
Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp
Musik- och ljuddesign, 120 hp
Musik- och ljuddesignprogrammet, 120 hp
Röntgensjuksköterska, 180 hp
Sjuksköterska, 180 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Socionomprogrammet, 210 hp 
Teologiskt introduktionsår distans, 60 hp 
Teologprogrammet, 180 hp 
Utveckling av eTjänster, 120 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, inriktning mot vård- och omsorgslärare, 90 hp 
Yrkeslärarutbildning, 90 hp 
Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, 240-270 hp

Start HT-19 distans

Apotekarprogrammet, 300 hp 
Arbetsterapeut, 180 hp 
Automationsingenjör, 180 hp 
Beteendevetenskapligt program, 180 hp
Beteendevetenskapligt program, 180 hp 
Biologiprogrammet, 180 hp 
Byggingenjör Hållbart byggande, 180 hp 
Digital design, 180 hp 
Digital tjänsteutveckling, 180 hp
Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 
Ekonomprogrammet, 180 hp
Ekoteknik, 180 hp 
Elkraftingenjör, 180 hp 
Energiingenjör, 180 hp
Farmaceutprogrammet, 180 hp
Folkhälsovetenskapligt program, 180 hp
Folkhögskollärare, 60 hp
Fysikerprogrammet, 180 hp
Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet - erfarenhetsbaserad, 210 hp
Förskollärarutbildning med interkulturell profil - erfarenhetsbaserad, 210 hp
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3, 240 hp
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 240 hp
Grundlärarprogrammet, 180 hp
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap, 180 hp
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion, 180 hp
Högskoleingenjör Elkraftteknik, 180 hp
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp
Högskoleprogram i teologi, 120 hp
Högskoleprogrammet till processoperatör, 120 hp
Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp
Interaktionsdesigner, 180 hp
IT, projektledning och affärssystem, 180 hp
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp
Kandidatprogram i utredningskriminologi, 180 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
Ledarskap och organisation, 180 hp
Läkemedelsanalys, kandidatprogram i kemi, 180 hp
Maskiningenjör, 180 hp
Miljöanalytiker, 180 hp
Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling, 180 hp
Människa-kultur-religionsprogrammet, 180 hp
Personalekonomi, 120 hp
Processoperatör, 120 hp
Produktutveckling, 120 hp
Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp
Programvaruteknik, 120-180 hp
Receptarieprogrammet, 180 hp
Skog och träteknik, högskoleingenjör, 180 hp
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning, 180 hp
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi, 180 hp
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp
Systemvetenskap, 180 hp
Utveckling av eTjänster, 120 hp
Utveckling och drift av mjukvarusystem, 180 hp
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet, 120 hp
Vårdadministrativa programmet, 180 hp
Webbprogrammerare, 120 hp
Webbprogrammering, 120 hp
Webbredaktör, 180 hp
Webbutveckling, 120 hp
Webmaster, 120 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan

Start HT-18 i Alingsås

Butikschefsprogrammet, 180 hp - Högskolan i Skövde
förlagt till Alingsås

Grundlärarprogrammet, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp - Karlstads universitet
förlagt till Alingsås