Program som använder videokonferens
Program som använder videokonferens

Program

Här listas program med distansupplägg. Vissa program är helt nätbaserade och i andra så ingår det några träffar per termin på högskoleorten.

Start VT-20 i Alingsås

Förskollärarprogrammet, 210 hp - Karlstads universitet
förlagt till Alingsås

Start VT-19 distans

Bibliotekarie, 120 hp 
Ekonomprogrammet, 180 hp 
Entreprenöriellt företagande, 120 hp 
Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp 
Förskollärare, 210 hp 
Förskollärarprogrammet, 210 hp 
Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 hp 
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad, 180 hp 
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 210 hp 
Högskoleprogram i teologi distans, 120 hp 
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning - årskurs 7-9, 90 hp 
Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp
Musik- och ljuddesign, 120 hp
Musik- och ljuddesignprogrammet, 120 hp
Röntgensjuksköterska, 180 hp
Sjuksköterska, 180 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Socionomprogrammet, 210 hp 
Teologiskt introduktionsår distans, 60 hp 
Teologprogrammet, 180 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, inriktning mot vård- och omsorgslärare, 90 hp 
Yrkeslärarutbildning, 90 hp 
Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, historia, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, matematik, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, svenska, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, svenska som andraspråk, 300 hp 

Start HT-18 i Alingsås

Butikschefsprogrammet, 180 hp - Högskolan i Skövde
förlagt till Alingsås

Grundlärarprogrammet, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp - Karlstads universitet
förlagt till Alingsås 

Start HT-18 distans

Apotekarprogrammet, 300 hp 
Arbetsterapeut, 180 hp 
Automationsingenjör, 180 hp 
Beteendevetenskapligt program, 180 hp 
Beteendevetenskapligt program, 180 hp 
Biologiprogrammet, 180 hp 
Byggingenjör Hållbart byggande, 180 hp 
Digital design, 180 hp 
Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 
Ekonomprogrammet, 180 hp 
Ekoteknik, 180 hp 
Elkraftingenjör, 180 hp 
Energiingenjör, 180 hp 
Energiteknikerprogrammet, 120 hp 
Farmaceutprogrammet, 180 hp 
Folkhälsovetenskapligt program, 180 hp 
Förskollärarutbildning med inslag av validering, 210 hp 
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 hp 
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap, 180 hp 
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion, 180 hp 
Högskoleingenjör Elkraftteknik, 180 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftsteknik, 180 hp 
Högskoleprogrammet till processoperatör, 120 hp 
Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp 
Interaktionsdesigner, 180 hp 
IT, projektledning och affärssystem, 180 hp 
Kandidatprogram i utredningskriminologi, 180 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbiildning, gymnasieskolan, 90 hp 
Ledarskap och organisation, 180 hp 
Miljöanalytiker, 180 hp 
Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling, 180 hp 
Människa-kultur-religionsprogrammet, 180 hp 
Nätverksdrift, 120 hp 
Personalekonomi, 120 hp 
Processoperatör, 120 hp 
Produktutveckling, 120 hp 
Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 
Programvaruteknik, 180 hp 
Receptarieprogrammet, 180 hp 
Skog och träteknik, högskoleingenjör, 180 hp 
Skogskandidatprogrammet, 180 hp 
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, 60 hp 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp 
Systemvetenskap, 180 hp 
Teologprogrammet, 180 hp 
Utveckling av eTjänster, 120 hp 
Utveckling och drift av mjukvarusystem, 180 hp 
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet, 120 hp 
Vårdadministrativa programmet, 180 hp 
Webbprogrammerare, 120 hp 
Webbprogrammering, 120 hp 
Webbredaktör, 180 hp 
Webbutveckling, 120 hp 
Webmaster, 120 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, biologi, 300 hp 
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, engelska, 300 hp 
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, geografi, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, historia, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, kemi, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, matematik, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, matematik-fysik, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, matematik-teknik, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, naturkunskap, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, religion, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, samhällskunskap, 330 hp
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, spanska, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, svenska, 330 hp

Start VT-18 i Alingsås

Förskollärarprogrammet, 210 hp - Karlstads universitet
förlagt till Alingsås