Program som använder videokonferens
Program som använder videokonferens

Program

Här listas program med distansupplägg. Vissa program är helt nätbaserade och i andra så ingår det några träffar per termin på högskoleorten.

Start VT-20 i Alingsås

Förskollärarprogrammet, 210 hp - Karlstads universitet
förlagt till Alingsås

Start HT-19 i Alingsås

Handelsekonomiprogrammet, 180 hp - Högskolan i Skövde
förlagt till Alingsås

Start VT-19 distans

Bibliotekarie, 120 hp 
Ekonomprogrammet, 180 hp 
Entreprenöriellt företagande, 120 hp 
Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp 
Förskollärare, 210 hp 
Förskollärarprogrammet, 210 hp 
Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 hp 
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad, 180 hp 
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 210 hp 
Högskoleprogram i teologi distans, 120 hp 
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan, 90 hp 
Kompletterande pedagogisk utbildning - årskurs 7-9, 90 hp 
Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp
Musik- och ljuddesign, 120 hp
Musik- och ljuddesignprogrammet, 120 hp
Röntgensjuksköterska, 180 hp
Sjuksköterska, 180 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Socionomprogrammet, 210 hp 
Teologiskt introduktionsår distans, 60 hp 
Teologprogrammet, 180 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, inriktning mot vård- och omsorgslärare, 90 hp 
Yrkeslärarutbildning, 90 hp 
Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, historia, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, matematik, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, svenska, 300 hp
Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, svenska som andraspråk, 300 hp 

Start HT-18 i Alingsås

Butikschefsprogrammet, 180 hp - Högskolan i Skövde
förlagt till Alingsås

Grundlärarprogrammet, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp - Karlstads universitet
förlagt till Alingsås