Program som använder videokonferens
Program som använder videokonferens

Program

Här listas program med distansupplägg. Vissa program är helt nätbaserade och i andra så ingår det några träffar per termin på högskoleorten.

Start HT-20 i Alingsås

Handelsekonomiprogrammet, 180 hp - Högskolan i Skövde
förlagt till Alingsås

Grundlärarprogrammet, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp - Karlstads universitet
förlagt till Alingsås 

Start VT-20 i Alingsås

Förskollärarprogrammet, 210 hp - Karlstads universitet
förlagt till Alingsås

Start HT-20 distans

Apotekarprogrammet, 300 hp
Arbetsterapeut, 180 hp
Automationsingenjör, 180 hp
Beteendevetenskapligt program, 180 hp
Beteendevetenskapligt program, 180 hp
Bibliotekarie, 120 hp
Biologiprogrammet, 180 hp
Byggingenjör Hållbart byggande, 180 hp
Digital design, 180 hp
Digital tjänsteutveckling, kandidat, 180 hp
Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp
Ekonomprogrammet, 180 hp
Ekoteknik, 180 hp
Elkraftingenjör, 180 hp
Energiingenjör, 180 hp
Farmaceutprogrammet, 180 hp
Folkhälsovetenskapligt program, 180 hp
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap, 180 hp
Folkhögskollärarprogrammet, 60 hp
Fysikerprogrammet, 180 hp
Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan, 150 hp
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 hp
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap, 180 hp
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion, 180 hp
Högskoleingenjör Elkraftsteknik, 180 hp
Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, 180 hp
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp
Högskoleprogram i teologi, 120 hp
Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil, 180 hp
Industriell ekonomi, 120 hp
Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp
Interaktionsdesigner, 180 hp
IT, projektledning och affärssystem, 180 hp
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp
Kandidatprogram i teologi, 180 hp
Kandidatprogram i utredningskriminlogogi, 180 hp
Kompletterande lärarutbildning, årskurs 7-9, 90 hp
Kompletterande lärarutbildning, gymnasieskolan, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, årskurs 7-9, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, årskurs 7-9 och gymnasiet, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, årskurs 7-9, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, årskurs 7-9, 90 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasiet, 90 hp
Ledarskap och organisation, 180 hp
Läkemedelsanalys, kandidatprogram i kemi, 180 hp
Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp
Maskiningenjör, 180 hp
Miljöanalytiker, 180 hp
Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling, 180 hp
Människa-kultur-religionsprogrammet, 180 hp
Nätverksdrift, 120 hp
Processoperatör, 120 hp
Produktutveckling, 120 hp
Programmet för Hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp
Programvaruteknik, 180 hp
Receptarieprogrammet, 180 hp
Skog och träteknik, högskoleingenjör, 180 hp
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning, 180 hp
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi, 180 hp
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp
Systemvetenskap, 180 hp
Tandhygienistprogrammet, 180 hp
Teologiskt basår, 60 hp
Teologprogrammet, 180 hp
Utbildningsprogram i filosofi, 180/120 hp
Utbildningsprogram i teologi, 180/120 hp
Utveckling av eTjänster, 120 hp
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet, 120 hp
Vårdadministrativa programmet, 180 hp
Webbprogrammerare, 180 hp
Webbprogrammerare, 120 hp
Webbprogrammering, 120 hp
Webbredaktör, 180 hp
Webbutveckling, 120 hp
Webmaster, 120 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp  

Start VT-20 distans

Ekonomprogrammet, 180 hp  
Entreprenöriellt företagande, 120 hp  
Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp  
Förskollärare, 210 hp  
Förskollärarprogrammet, 210 hp  
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210 hp  
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad, 180 hp  
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 210 hp  
Högskoleprogram i teologi distans, 120 hp  
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp  
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan, 90 hp    
Kompletterande pedagogisk utbildning - årskurs 7-9, 90 hp  
Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 
Musik- och ljuddesign, 120 hp 
Musik- och ljuddesignprogrammet, 120 hp 
Röntgensjuksköterska, 180 hp 
Sjuksköterska, 180 hp 
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp  
Socionomprogrammet, 210 hp  
Teologiskt introduktionsår distans, 60 hp  
Teologprogrammet, 180 hp  
Utveckling av eTjänster, 120 hp  
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp  
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 
Yrkeslärarprogrammet, inriktning mot vård- och omsorgslärare, 90 hp  
Yrkeslärarutbildning, 90 hp  
Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, 240-270 hp