Högskola och universitet

Campus Alingsås är en länk mellan dig och högskolan/universitetet. Genom samarbete med olika högskolor kan vi erbjuda ett antal program på plats. 

Använd Campus Alingsås för dina studier!

Vi erbjuder dig en studiemiljö med grupprum, datorer och annan teknik som gör det möjligt för dig att ta del av dina studier. Servicen är till för dig som studerar enskilt eller i grupp, på distans eller vanlig traditionell högskoleutbildning.

Anmäl dig i receptionen första gången du kommer hit, så får du information och rundvandring. 

Tentamen

Vi erbjuder även tentamensmöjligheter. Du hittar tentamensförfrågan i vänstermenyn.

Distansutbildning

antagning.se finns cirka 2 700 kurser och program samlade från 35 universitet och högskolor i Sverige. 

Ansökan

Du gör din ansökan på www.antagning.se senast 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen.

Om högskoleutbildning

Det finns stora skillnader mellan att läsa på gymnasiet och på universitet eller högskola. Det här bör du veta innan du börjar.

All utbildning du läser vid ett universitet eller en högskola bygger på kurser. Vissa kurser är bara några veckor långa medan andra sträcker sig över ett helt år.

Om du läser ett program som leder till en examen har universitetet eller högskolan bestämt vilka kurser som ska ingå i programmet och i vilken ordning du ska läsa kurserna. Om du läser ett program har du en garanterad plats på alla kurser som ingår.

Heltidsstudier tar ungefär 40 timmar i veckan. Men alla timmar är inte inbokade för föreläsningar, mycket tid går åt till att läsa litteratur och göra uppgifter på egen hand. Ett tekniskt ämne har oftare fler föreläsningar, seminarier eller annan form av schemalagd undervisning än andra ämnen. Men oavsett vilket ämne du väljer att läsa har du ändå stor frihet att välja hur du vill planera din tid.

Nitus

Vi är medlemmar i Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) och uppfyller deras kvalitetskriterier. 

Kontakta för mer information

Campus Alingsås, telefon: 0322-61 67 52, 61 65 60
E-post: campus [at] alingsas [dot] se

Tillhörande information