Hermods - nationella prov

Här hittar du information om hur du anmäler dig till nationellt prov. Gäller för dig som läser på distans från Hermods.

Varför ska jag skriva provet?

Provet är obligatoriskt och ska ingå i kursen. Provet är till för att betygssättningen ska bli likvärdig och för att du ska få ett rättvist betyg i kursen. Vid särskilda skäl kan du ansöka om dispens hos rektor.

Vilka kurser gäller det?

Nationellt prov är ett obligatoriskt moment i nedanstående kurser:

 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a
 • Matematik 1b
 • Matematik 1c
 • Matematik 2a
 • Matematik 2b
 • Matematik 2c
 • Matematik 3b
 • Matematik 3c
 • Matematik 4
 • Svenska 1
 • Svenska 3
 • Svenska som andraspråk 1
 • Svenska som andraspråk 3

Mer information om vad provet går ut på och hur det är upplagt finns på Skolverkets hemsida. De provdatum som finns listade på Skolverkets hemsida gäller inte för vuxenutbildningen. 

När ska jag genomföra provet?

Provet ska genomföras i god tid innan ditt slutdatum. Det bör vara två veckor mellan provet och den tid du bokar för muntlig examination. (Den muntliga examinationen görs din sista kursvecka).

Tänk på att följa din studieplan så att du inte ligger efter med uppdrag när du ska genomföra nationella provet. Om du ligger i fas i din kurs när du genomför provet så har du bäst förutsättningar till ett gott resultat. 

Provtillfällen 

Proven genomförs på plats i Utbildningens hus i Alingsås. Lunchrast kommer att ligga mellan två prov, rasten ligger olika beroende på provens tidsåtgång. 

Den muntliga delen av det nationella provet görs i samband med din muntliga examination i kursen. Därför är det viktigt att du bokar in en tid som infaller tidigast två veckor efter ditt nationella prov.

Kallelse till provdatum 

Kallelse till provdag kommer via mail ca 10 dagar innan provtillfället. Det är därför viktigt att Campus Alingsås har rätt mailadress registrerad. Har du flera kurser med nationellt prov med samma slutdatum kommer du kallas till två olika provtillfällen. Planerade provtillfällen hittar du på www.arena.alingsas.se Kontakta receptionen om du saknar din inloggning.  

Inför provet

Förbered dig genom att repetera studieguider, litteratur och uppdrag.

Ta med till provet

 • Legitimation
 • Penna, radergummi
 • Något att äta (ej nötter) 

OBS! Du får inte skriva provet om du saknar legitimation.

Mobiltelefon, datorer, iPad och MP3, iPod eller annat digitalt verktyg ej tillåtet.

Hur får jag reda på mitt resultat?

När ditt prov är rättat så ser du resultatet i din kurs i Novo. Obs! Din webblärare ser resultatet samtidigt och på samma ställe, så kontakta inte webbläraren om resultatet - om du inte ser resultatet så gör inte webbläraren det heller.

Avanmälan

Om du inte kan delta vid provet eller om du gör förändringar i din studieplan, vill vi att du snarast meddelar oss via mail till vuxenutbildningen [at] alingsas [dot] se. Anmäl dig därefter till ett nytt provtillfälle.

För mer information

Campus Alingsås
Utbildningens Hus
Östra Ringgatan 16
Telefon 0322-61 65 60
E-post: vuxenutbildningen [at] alingsas [dot] se