Gymnasieexamen på komvux

Du som inte redan har slutbetyg eller en gymnasieexamen kan läsa till en examen hos oss. En gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Om du har läst på gymnasienivå tidigare kan du komplettera de kurser du redan läst med nya kurser för att sätta ihop en gymnasieexamen. Du som inte har läst på gymnasiet får läsa till en gymnasieexamen från början.

Yrkesexamen eller högskoleförberedande

Du kan jämföra yrkesexamen och högskoleförberedande examen med hjälp av informationsbladet Yrkesexamen och högskoleförberedande examen som finns som bifogad fil längre ner på sidan.

I din gymnasieexamen ska kurserna i huvudsak följa ett program. 

Gymnasiearbete ingår i examen

I en gymnasieexamen ingår ett gymnasiearbete som är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier.

Om du vill studera till en gymnasieexamen och inte har gjort ett gymnasiearbete, ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare. 

Du kan läsa mer om gymnasiearbetet här

Ändrade namn på kurser

Kurserna på gymnasienivå har fått nya namn sedan 2012. Vissa kurser har också fått nya poäng, och några kurser har bytts ut helt. Ett exempel är matematik, som nu består av elva kurser istället för sju.

De vanligaste kursernas nya namn och poäng kan du se i bifogad fil längre ner på sidan.

Du som har samlat betygsdokument kan få med dina kurser i en examen om de går att omvandla enligt det nya regelsystemet. Du får sedan läsa nya kurser för att få en examen. Du kan inte läsa om en kurs som du läst tidigare och som du redan har godkänt betyg i.

Du som har studiebevis, utdrag ur betygskatalogen eller studieintyg får läsa de kurser du behöver för att få en examen.

Hjälp att planera? Kontakta en studie- och yrkesvägledare!

Du som planerar för en examen bör kontakta en studie- och yrkesvägledare för att planera din utbildning.