Språkintroduktion

språkintroduktion är en introduktionskurs för invandrarungdom. Vi studerar framför allt svenska som andraspråk (SAS), men har också matematik, engelska, idrott, elevens val, livskunskap och samhällsorientering.

 

Här går elever som är mellan 16-20 år och som saknar betyg i SAS. I klassen finns en enorm resurs av erfarenheter och språk. Just nu består klassen av 20 elever som tillsammans talar 15 språk.

 

I språkintroduktion går både asylsökande ungdomar och ungdomar som redan har uppehållstillstånd.

Beroende på språklig nivå, och utbildningsnivå från hemlandet, delar vi in klassen i olika grupper. Meningen är att eleverna skall erbjudas individualiserad undervisning så långt det är möjligt. Undervisningen sker i 2 grupper om ca 10 elever.

 

Målet med vår verksamhet är att eleverna ska nå betyg i SAS och få gymnasiebehörighet.

 

Svenska som andra språk erbjuds även elever på nationella program och då i form av handledning.

 

Personal

Marie Skarrie Elmquist, lärare                     

Agneta Flodin, lärare                                  

Soheil Talebi, elevassistent                        
Tel..: 0322 616523 eller 0734 14 23 76